Naujienos

Kaip buvome minėję, šių metų gegužės 24 d., LR Aplinkos ministerijoje vyko „Valstybinės atliekų prevencijos programos“ (Programa) viešas pristatymas suinteresuotai visuomenei. Šios Programos paskirtis – išanalizuoti esamą būklę, atliekų prevencijos srityje. Nustatyti 2014-2020 m. atliekų prevencijos prioritetus, tikslus, uždavinius bei priemones jiems įgyvendinti, taip pat jų vertinimo kiekybinius kriterijus, laukiamus rezultatus, Programą įgyvendinančias institucijas.

Daug aistrų kėlęs, ilgai užtrukęs ir griežtos mūsų reakcijos sulaukęs įrašymas į „Sąrašą atliekas tvarkančių įmonių, turinčių teisę išrašyt atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“, sulaukė patikslinimų. Diskusijos su LR AM ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistais, nenuėjo veltui, 2013 m. gegužės 9d (Nr. XII-289) paskelbtas „Atliekų tvarkymo įstatymo“ pakeitimas, kuriame „atsiranda“ vietos ir mums. Minėtas „Atliekų tvarkymo įstatymo“ pakeitimas konkrečiau apibrėžia ir mūsų vykdomą veiklą. Ilgokai užtrukusio bendravimo pasekoje, pavyko pasiekti mums svarbių rezultatų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad pateikta informacija - teisės aktų santrauka, padės Jums įvertinti teisių/pareigų/kaštų tarpusavio santykį. Galėsite, Jums priimtinu būdu, pasirinkti kaip vykdyti ir kokiais kaštais vykdyti, Jums numatytas prievoles.

Visais atvejais esame pasirengę abipusiai naudingam bendradarbiavimui, suteiksime reikiamą informacija, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Pagaliau gavome atsakymus ir pastabas, į mūsų pateiktus prašymus įrašyti įmones į „Sąrašą turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus“ (Sąrašą). Nors ši informacija labiau aktuali įmonėms kurios pateikė tuos prašymus, manome, kad ir kiti mūsų Kolegos įdėmiai seka įvykius susijusius su minėtu Sąrašu.

Lieka mėnuo iki transporto priemonių gamintojams/importuotojams numatyto termino 2013 06 01 teikti transporto priemonių teikimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitas. Kalbant parasčiau, tai atėjo laikas apsispręsti ar realiai prisidėti prie eksploatacijai netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo, ar „maitinti“ parazituojančius kanceliarinius darinius. Ši tema kelia aistras ir kuo arčiau ataskaitų teikimo termino pabaiga, tuo daugiau emocijų.

  Laikas vietoje nestovi – sena gera tiesa. Jau metai nuo mūsų asociacijos suvažiavimo (2012 04 27), kuris įkvėpė mus, kitus suerzino ir malonu pastebėti, kad pažvelgus atgal yra kuo pasidžiaugti.

                  Artėjant, Atliekų susidarymo ir tvarkymo metinių ataskaitų (Ataskaitų) ir ENTP tvarkymo taisyklių priedų Nr. 4 ir Nr. 5 (Priedai) teikimo deadlin`ui, pradėjus aiškintis šių dokumentų pildymo ypatumus, iškilo daugybė klausimų. Siekiant išsiaiškinti ENTP demontuotojams kilusius klausimus, kreipėmės į kontroliuojančių institucijų specialistus. Surinkus ir apdorojus gautą informaciją ... aiškiau nepasidarė. Dideliam mūsų nusistebėjimui, dalis specialistų į kuriuos kreipėmės, nuoširdžiai stebėjosi minėtuose, Prieduose esančiais nurodymais.

Pradėti susitikimai su transporto priemonių importuotojais, padeda geriau susipažinti ir įsigilinti į tai, kaip ENTP tvarkymo užduočių įgyvendinimas suprantamas iš transporto priemonių importuotojų pusės. Malonu pastebėti, kad visų, su kuriais teko bendrauti, importuotojų požiūris į esamą situaciją ENTP tvarkymo sektoriuje, iš esmės sutampa su mūsų požiūriu. Viename iš susitikimų buvo pateiktas vaizdingas palyginimas dėl teikiamų ataskaitų „kaip prisidėti prie saulės patekėjimo už 10 Lt., ir pateikti ataskaitą kaip tai įtakojo saulės patekėjimą nustatytu laiku“. Tai dar kartą patvirtina, kad, ENTP tvarkymas ir transporto priemonių importuotojams keliami reikalavimai nepakankamai reglamentuoti, paliktos nišos sudaro sąlygas tarpti „parazitiniams“ dariniams.

Pavasaris, nors ir vėluodamas, jau beldžiasi, tačiau LR AM ministro įsakymas Nr. D1-64 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dar „įšalęs“ Aplinkos apsaugos agentūroje. Keistai atrodo ir kelia sumaištį atliekų susidarymo ir tvarkymo metinių ataskaitų teikimo situacija, kuri neįgauna konkretumo.

Atsižvelgiant, kad dar nėra galimybių naudoti elektroninio duomenų teikimo sistema e-ASTA, Aplinkos apsaugos agentūra patenkino mūsų prašymą atidėti minėtų ataskaitų teikimo terminus.

Partneriai