Naujienos

Klausimas dėl transporto priemonių gamintojų/importuotojų atsakomybės įgyvendinimo, dažnas mūsų diskusijų bei ginčų objektas, pasiekė ir ūkio ministeriją bei jos vadovybę. Šių metų vasario 6 dieną, LR ūkio ministerijoje vyko susitikimas su LR ūkio ministre p. Birute Vėsaite, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos (LSVVT) valdybos posėdis, kurio metu buvo pristatytas ir aptartas šis klausimas.

Šių metų vasario 6 dieną 9.00 val. LR Ūkio ministerijoje (208 kab.) vyks Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos (LSVVT) posėdis, kurio metu bus svarstomas Demontuotojų asociacijos iškeltas klausimas dėl transporto priemonių importuotojų atsakomybės įgyvendinimo.

Augantis susirūpinimas aplinkos apsauga Europos Sąjungos šalių bendrijoje, kiekvienais metais kelia naujus uždavinius verslo bendruomenei, įtakoja verslo priežiūros institucijų veiklos kryptis. Džiugu paminėti, kad mūsų pasiūlymas dėl nelegaliai veikiančių ENTP demontuotojų buvo palankiai įvertintas ir nelegalios ENTP tvarkytojų veiklos kontrolė jau įtraukta į kontroliuojančių institucijų inspektorių veiklos planus.

Demontuotojų asociacijai patikėta išplatinti apklausą apie Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistai, mažindami biurokratinę naštą mūsų verslui, paskutiniu metu inicijavo eilę teisės aktų pakeitimų. Kaip minėjome ankstesniuose pranešimuose yra pakeisti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo terminai, supaprastintas ataskaitų pildymas. Be jokios abejonės tai sumažina biurokratinės naštos krūvį mums, todėl malonu pabrėžti, kad Demontuotojų asociacijos dialogas su LR Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų specialistais duoda apčiuopiamų rezultatų.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-1064 pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Pakeitimais pavėlintas atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos 2012 metų ataskaitų teikimo terminas:

Kaune ima veikti moderni kuro, tepalo ir oro filtrų perdirbimo linija. Vokiečių gamintojų „MeWa“ pagamintas įrenginys per valandą geriausiomis aplinkai sąlygomis perdirbs iki 1,5 tonos tepalo, kuro ir oro filtrų. Šio projekto, kurį įgyvendino UAB „Lietmetas“, vertė – daugiau nei 3 mln. litų.

 

Šiandien baigėsi kvietimas teikti paraiškas, pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Demontuotojų asociacija pateikė paraišką dalyvauti projekte pagal minėtą priemonę, siekdama gauti finansavimą pagrindiniams ENTP tvarkymo įmonių darbuotojų mokymams.

Praėjusį penktadienį, Kauno technologijos universiteto profesoriaus habilituoto mokslų daktaro Jurgio K. Staniškio kvietimu įvyko Demontuotojų asociacijos atstovų sustikimas su universiteto mokslininkais. Susitikimas buvo organizuotas siekiant suspažindint asociacijos narius su universiteto veikla, bendradarbiavimo su verslo bendruomene patirtimi ir perspektyvomis. Susitikime dalyvavę asociacijos atstovai, turėjo glimybę pristatyti asociacijos veiklą, tikslus ir uždavinius.

Viena iš problemų ENTP tvarkymo sektoriuje – nelegaliai veikiantys ENTP tvarkytojai. Daugelį metų įvairių diskusijų metu apie ENTP tvarkymo verslo aplinką keiksnojami „nelegalai“, tačiau lėtai vykstantys pokyčiai šiuo klausimu mūsų netenkina. Pasitaikantys pasiūlymai „priduoti“ nelegalius ENTP tvarkytojus daugumai mūsų nėra priimtini, nors ši problema gerokai iškraipo mūsų verslo sąlygas, kenkia sąžiningiems ENTP demontuotojams.

Partneriai