Naujienos

Informuojame apie artėjantį kvietimą teikti paraiškas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonei ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Pagal šią Priemonę remiami įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius). Būtent darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, specializuotų žinių ir įgūdžių gerinimas yra itin aktualus pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

ES – didžiausia pasaulyje bendra ekonominė erdvė ir jos tolesnis klestėjimas labai priklauso nuo to, ar pavyks išlaikyti tvirtą, aukštos kokybės ir visose valstybėse narėse lengvai taikomą teisinę sistemą. Siekiant užtikrinti tolesnį pasaulinį Europos konkurencingumą sparčiai besikeičiančioje pasaulio ekonomikoje, būtina persvarstyti ir patobulinti jos teisinę sistemą, ir be kita ko, pašalinti nereikalingą įmonėms tenkančią administracinę naštą.

Šios abejonės kilo po įspūdingo renginio, kurį organizavo viena didžiausių Anglijoje, automobilių demontavimo įmonė Hills Motors. Renginyje CARS 2012 dalyvavo gausus būrys demontuojų iš įvairių šalių, automobilių atliekų perdirbėjai, automobilių nukenksminimo įrangos  gamintojai, sandėliavimo, logistikos bei informacinių technologijų kūrėjai, kėlimo, smulkinimo, presavimo, rūšiavimo įrenginius parduodančių ir aptarnaujančių įmonių atstovai.

 

VĮ Regitra, teikianti išregistravimo paslaugas transporto priemonių (TP) naudotojams, siūlo naują paslaugą TP naudotojams, tame tarpe ir eksploatacijai netinkamų transporto priemonių (ENTP) turėtojams. Siekiant palengvinti ENTP išregistravimą, suteikiant daugiau savarankiškumo bei atsakomybės demontavimo įmonėms, mažinant biurokratinę naštą. Pateikiame VĮ Regitra pranešimo ištrauką, visas pranešimo tekstas, bei programos aprašymas bus siunčiamas elektroniniu paštu DA nariams.

AKIBROKŠTAS

 

Šių metų, birželio šeštą dieną, dvyliktą valandą penkiolika minučių, Demontuotojų asociacijos elektroniniu paštu gavome pranešimą, kad rytoj, t.y. šių metų birželio septintą dieną, tryliktą valandą, Aplinkos ministerijos, Atliekų tvarkymo strategijos skyriuje bus svarstoma: ENTP tvarkymo kompensavimo tvarka: Kaip apskaičiuoti kompensuojamų išlaidų dydį (kas konkrečiai turėtų būti kompensuojama) ir kokios TP atliekų tvarkymo išlaidos (Lt/t (ar už vnt.)).

 

 

Pagal naująsias Europos sąjungos padangų žymėjimo taisykles nuo 2012 m. lapkričio 1 dienos keičiasi padangų ženklinimo taisyklės. Standartizuotas padangų ženklinimas informuos pirkėją apie svarbiausias padangų savybes susijusias su veiksmingumu, saugumu bei poveikiu aplinkai. Padangų gamintojai ir importuotojai, padangų pardavėjai bei naujų automobilių gamintojai ir pardavėjai įpareigoti, kad informacija apie padangas ir jų savybes pasiektų vartotoją.

 

 
 
Demontuotojų asociacija (DA), eksploatacijai netinkamų transporto priemonių tvarkytojus vienijanti asociacija. DA nariai – įmonės turinčios Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimus (TIPK), pavojingų atliekų tvarkymo licencijas ir įsiregistravusios į atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATĮR), kaip numatyta LR Aplinkos ministro įsakyme Nr. 710, ENTP tvarkymo taisyklėse.
 

 

ENTP demontavimu užsiimančios įmonės, siekiančios sutvarkyti pavojingas ENTP atliekas gali pretenduoti gauti paramą pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2012 m. lėšų naudojimo finansavimo krypčių 3.3.3. punktą “Projektai, susiję su pavojingų atliekų tvarkymu”. LAAIF programos 2012 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptys pateikiamos adresu: http://www.laaif.lt/index.php?1679053110.Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į papildomą sąlygąIšskyrus atliekas, deginamas arba tinkamas deginti esamuose pavojingų atliekų deginimo įrenginiuose.”

 


LR trišalės tarybos sekretoriatas  kviečia dalyvauti neeiliniame LR trišalės tarybos (ekonominės ir socialinės tarybos) posėdyje, kuriame bus svarstomas LR darbo kodekso pakeitimų projektas.

Neseniai patvirtintos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos 2012 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptys. Atliekų tvarkymo srityje finansuojami projektai susiję su biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu, medicininių atliekų nukenksminimo įrenginių diegimu bei projektai susiję su pavojingų atliekų tvarkymu (išskyrus atliekas, deginamas arba tinkamas deginti esamuose pavojingų atliekų deginimo įrenginiuose). Pagal kovo 20 d. paskelbtą kvietimą teikti investicinių projektų paraiškas LAAIF programos paramai gauti, atliekų tvarkymo projektams skiriama 3 mln. Lt.

Partneriai