Panaudotų akumuliatorių surinkimas

 Demontuotojų asociacija, rūpindamasi mus supančia aplinka, skatina vartotojus priduoti naudotus akumuliatorius.

Demontuotojų asociacijos įmonės narės dalyvauja ir prisideda prie akumuliatorių atliekų tvarkymo ir visuomenės informavimo apie žalą aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išeikvotų akumuliatorių konteinerių ženklinimas

Vadovaudamiesi atliekų tvarkymo įstatymu informuojame, kad akumuliatoriuose yra pavojingų medžiagų (švino, kadmio ir kitų toksinių elementų), kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.

Netinkamus naudoti akumuliatorius būtina patalpinti į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos akumuliatorių surinkimo ženklu. Visuose didžiuosiuose prekybos tinkluose, ENTP (eksploatuoti netinkamos transporto priemonės) surinkimo ir perdirbimo įmonėse, degalinėse, servisuose ir autoremonto dirbtuvėse.

 Teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoją gamtinius išteklius. Atiduotos atliekų tvarkytojams, dalis medžiagų grįžta į rinką ir tarnauja kaip naujas produktas. Kita dalis, kurių neįmanoma perdirbti, šalinamos saugiu būdu.

Kur galite nemokamai atiduoti naudotus akumuliatorius rasite paspaudus čia.
 

 


 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo sistema

 Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priskiriama M1 klasei(ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir viena sėdima vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t) ir triratė motorinė transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su simetriškai išdėstytais ratais.

Eksploatuoti netinkama transporto priemonė (toliau-ENTP) – transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

Asociacijos narė UAB "Vialita" turi įkūrusi ENTP surinkimo ir tvarkymo sistemą, kurios pagrindinės veiklos: 

  • Nemokamas ENTP surinkimas, vežimas, paruošimas naudoti ir naudojimas.
  • Visuomėnės švietimas informavimas apie transporto priemonėse esančias pavojingas medžiagas; eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netinkamo tvarkymo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; transporto priemonių dalių pakartotinio naudojimo galimybes, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių tvarkymo galimybes.
  • Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas.

 

 

Partneriai