ATASKAITOS, PRIEDAI, TERMINAI IR t.t. ...

ATASKAITOS, PRIEDAI, TERMINAI IR t.t. ...

 

Artėjant, Atliekų susidarymo ir tvarkymo metinių ataskaitų (Ataskaitų) ir ENTP tvarkymo taisyklių priedų Nr. 4 ir Nr. 5 (Priedai) teikimo deadlin`ui, pradėjus aiškintis šių dokumentų pildymo ypatumus, iškilo daugybė klausimų. Siekiant išsiaiškinti ENTP demontuotojams kilusius klausimus, kreipėmės į kontroliuojančių institucijų specialistus. Surinkus ir apdorojus gautą informaciją ... aiškiau nepasidarė. Dideliam mūsų nusistebėjimui, dalis specialistų į kuriuos kreipėmės, nuoširdžiai stebėjosi minėtuose, Prieduose esančiais nurodymais.

Dėl kilusių neaiškumų ir nepavykusio mėginimo rasti vienareikšmiško atsakymo kaip pildyti Priedus, vėluojant e-ASTA programinės įrangos pateikimui naudoti, bendradarbiaujant su Aplinkos apsaugos agentūros specialistai priėjome nuomonės, kad reikia kreiptis į LR Aplinkos ministeriją.

Demontuotojų asociacija paruošė ir suderino, su ENTP demontavimo įmonėmis, kreipimąsi į LR Aplinkos ministeriją dėl Priedų pildymo instrukcijų bei galimybės patikslinti Ataskaitos ir Priedų teikimo terminus, kaip tai numatyta ENTP tvarkymo taisyklėse.

Partneriai