Bendradarbiavimo fondas

2014 (9).jpg

Bendradarbiavimo fondas

Pagal Norvegijos subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ iki 85 proc. tinkamų išlaidų remiama:

  • aplinkos apsauga, taršos mažinimas, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas;
  • darnaus vystymosi skatinimas – geresnis išteklių naudojimas ir valdymas;
  • Europos kultūros paveldo išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą ir miestų atnaujinimą;
  • žmogiškųjų išteklių ugdymas, parama švietimui ir mokymai, vietos valdžios ir jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų gebėjimų stiprinimas, taip pat tai įgyvendinti padedančių demokratinių procesų skatinimas;
  • sveikatos apsauga ir rūpinimasis vaikais.

Parama vienam projektui: 20.000 – 70.000 EUR.

Paraišką teikti ir finansavimą gauti gali:

  • centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos ir įstaigos ir įmonės, kurių steigėjo, savininko ar dalininko teises įgyvendina centrinės, regioninės ar vietinės valdžios institucijos ir kurioms deleguotos viešųjų paslaugų teikimo funkcijos;
  • centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijų asociacijos bei sąjungos, atstovaujančios centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijų interesus;
  • viešosios įstaigos, asociacijos,religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai, kiti viešieji ir juridiniai asmenys.

Daugiau informacijos:
http://www.eeefondai.lt/lt/b_fondas

Partneriai