BENDRAVIMAS ATVERIA NAUJAS GALIMYBES

BENDRAVIMAS ATVERIA NAUJAS GALIMYBES

 

Pradėti susitikimai su transporto priemonių importuotojais, padeda geriau susipažinti ir įsigilinti į tai, kaip ENTP tvarkymo užduočių įgyvendinimas suprantamas iš transporto priemonių importuotojų pusės. Malonu pastebėti, kad visų, su kuriais teko bendrauti, importuotojų požiūris į esamą situaciją ENTP tvarkymo sektoriuje, iš esmės sutampa su mūsų požiūriu. Viename iš susitikimų buvo pateiktas vaizdingas palyginimas dėl teikiamų ataskaitų „kaip prisidėti prie saulės patekėjimo už 10 Lt., ir pateikti ataskaitą kaip tai įtakojo saulės patekėjimą nustatytu laiku“. Tai dar kartą patvirtina, kad, ENTP tvarkymas ir transporto priemonių importuotojams keliami reikalavimai nepakankamai reglamentuoti, paliktos nišos sudaro sąlygas tarpti „parazitiniams“ dariniams.

Susitikimų metu, daugiausia dėmesio buvo skirta ENTP finansavimui ir pagal kokius vertinimo kriterijus nustatyti finansavimo ribas. Akivaizdu, kad esamoje situacijoje nėra realu išsireikalauti visų ENTP tvarkymo kaštų padengimo. Daugybė neregistruotų importuotojų ir nelegaliai veikiančių ENTP demontuotojų išbalansuoja rinką ir nepalieka jokių vilčių įvesti principingą tvarką šioje srityje. Kalbant apie lėšas, reikalingas pasiekti transporto priemonių importuotojams skirtas užduotis, ne popieriuje o realioje praktinėje veikloje, būtina vienyti legaliai veikiančių importuotojų bei ENTP demontuotojų pastangas. Importuotojų skiriamas lėšas nukreipti ne kanceliariniams tarpininkams, o į realioms veikloms galinčioms mažinti ENTP tvarkymo kaštus (tam pritaria ir LR AM), spręsti probleminių medžiagų iš ENTP racionalaus panaudojimo galimybes. Įgyvendinant šias užduotis neišvengiamas, praktinę veiklą vykdančių ūkio subjektų, ekonomiškai pagrįstas abipusiai naudingas bendradarbiavimas. Diskutuojant dėl ENTP tvarkymo kaštų padengimo, svarstėme ne tik tiesioginių piniginių išmokų dydį, bet ir galimų paslaugų teikimą, dauguma importuotojų pritaria tokiai bendradarbiavimo schemai: pinigai + praktinė nauda = rezultatas.

Kaip ir kiekvienas bendradarbiavimas, taip ir bendradarbiavimas su transporto priemonių importuotojais palieka galimybę ieškoti ir kitų abipusiai naudingų sprendimų. Pasitelkiant tarptautinę patirtį ir nepamirštant atsakomybės prieš ES, aktyviai kovodami už savo teises galime tikėtis, kad mūsų verslas sugebės užsitikrinti tai kas mums priklauso.

Maloniai nustebino, kad visi transporto priemonių importuotojai, su kuriais teko bendrauti, vienareikšmiškai pastebi, kad Demontuotojų asociacija – realiai ENTP tvarkytojus atstovaujanti organizacija „arčiausiai gamybos“ esančias įmones vienijanti organizacija. Vienu iš pagrindinių bendradarbiavimo trukdžių buvo įvardintas verslo priežiūros institucijų šališkumas.

Tolimesni susitikimai su transporto priemonių importuotojais vyks ir šią savaitę, naujienas pranešime mūsų tinklapyje, kas pageidaujate dalyvauti susitikimuose, prašome pranešti administracijai.

Partneriai