Automobilių dalių naudojimas, perdirbimas ir regeneravimas

car-repair-362150_1920.jpg

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nurodyta, kad nuo 2015 metų turi būti užtikrintas ne mažiau kaip 95 % transporto priemonės masės pakartotinis naudojimas ir naudojimas. Ir 85 % pakartotinis naudojimas ir perdirbimas vienam automobiliui per metus.

Lietuvoje automobilių tvarkytojai kasmet sutvarko 50-60 tūkst. tonų senų automobilių, iš kurių apie 30 proc. (t.y. 15-20 tūkst. tonų) susidaro mažiau vertingo plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir kitokių automobilinių dalių atliekos. Vis dar pasitaiko atvejų, kad nelegalūs ardytojai superka automobilius, išardę parduoda veikiančias detales bei  vertingus metalus, o likusios stiklo, plastiko atliekos bei pavojingi skysčiai keliauja į pamiškes ar buitinių atliekų konteinerius.   Labai svarbu nebeeksplotuojamus automobilius perduoti atliekų tvarkytojams, kurie turi teisę tvarkyti tokias atliekas kad būtų užtikrintas tinkamas jų utilizavimas. Atsakingų įmonių, kurios gali priimti jūsų nebeeksploatuojamą transporto priemonę, sąrašą rasite čia.

Išskiriama, kad pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui gali būti panaudotos:

Akumuliatoriai baigę gyvenimą negali būti pakartotinai naudojami. Juos būtina priduoti perdirbėjams. Net 98 proc. automobilių akumuliatorių sudedamųjų dalių gali būti perdirbama. Švino akumuliatoriai susidaro iš rūgšties, plastiko ir švino, kurie yra atskiriami ir perdirbami atskirai. Ličio jonų baterijų varomų elektromobilių akumuliatorių perdirbimas yra kur kas sudėtingesnis nei įprastinių vidaus variklių varomų automobilių akumuliatorių, Lietuvoje jų kol kas nėra galimybės perdirbti, tad visos ličio jonų baterijų atliekos yra eksportuojamos į užsienį.

Naudota alyva gali būti naudojama pakartotinai. Perdirbėjams panaudota alyva yra antrinė žaliava, kurią regeneravus (išvalius) gaminama bazinė alyva. Taip pat alyvos atliekos gali būti naudojamos energijai gauti atliekų deginimo įrenginiuose.

Padangos gali būti perdirbamos. Atliekų tvarkytojai atskiria tekstilę, metalą ir gumą. Tekstilės atliekos yra naudojamos energijai gauti, metalai išlydomi ir iš jų gaminami nauji produktai, o guma yra smulkinama, granuliuojama ir gali būti naudojama kaip pridėtinis komponentas kelių tiesime, lauko baldų gamyboje, bei stadionų dangų gamyboje.

Plastikas. Įprastame automobilyje yra apie 8 % plastiko. Kai kurios detalės, kaip bamperiai, grotelės, lempų gaubtai, yra paklausios rinkoje, todėl gali būti panaudojami pakartotinai, tačiau likusi plastiko dalis (pvz. automobilių sėdynių minkštoji dalis) neturi vertės ir turi būti susmulkinama ir išvežama perdirbti.

Stiklas gali būti restauruojamas ir panaudojamas antrą kartą. Visgi, jeigu jis jau nepataisomas, tuomet atskiri jo komponentai yra perdirbami. Kadangi automobilių stiklas yra laminuotas. Laminuotas stiklas yra gaminamas sujungiant stiklo sluoksnius su plastiko (polivinilbutiralio) vidiniais sluoksniais. Plastiko sluoksniai yra naudojami, kad būtų sunkiau stiklą išdaužti – tai didina saugumą avarijos atveju.  Perdirbimo metu stiklas ir plastikas yra atskiriami, stiklas yra susmulkinamas ir gali būti įkomponuojamas į betono, stiklo pluošto ar asfalto sudėtį. Polivinilbutiralis toliau yra smulkinamas ir yra naudojamas, kaip žaliava kilimų gamyboje.

Amortizatoriai. Automobilių tepaliniai ir dujiniai amortizatoriai priskiriami pavojingoms atliekoms dėl juose esančios alyvos. Atliekų tvarkymo įmonės specialia įranga pašalina alyvą, kuri yra regeneruojama arba naudojama energijai gauti. Amortizatorių metalas yra išlydomas ir naudojamas pakartotinai.

Metalai ir katalizatoriai. Kai kurios metalinės detalės, kaip durys, rankenos ar spynelės gali būti panaudojai pakartotinai, o kiti automobiliuose esantys juodieji ir spalvotieji metalai yra smulkinami, ir lydomi kitų daiktų gamybai. Katalizatoriai perdirbėjams yra itin vertingi, nes jų sudėtyje yra aukso, platinos ir paladžio, tačiau Lietuvoje jie yra tik smulkinami, o tolimesnis perdirbimas vyksta kitose šalyse.

Freonai yra naudojami kaip transporto priemonių šaldymo agentai. Jų saugiam pašalinimui iš automobilio ir surinkimui yra naudojamos specialios technologijos. Šio proceso metu freonas jokiu būdu  negali patekti į aplinką. Surinktas Freonas gali būti naudojamas pakartotinai.

Filtrai. Panaudoti automobilių tepalų, kuro ir oro filtrai, jei netinkamai tvarkomi, kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Kuro ir tepalų filtrų atliekose yra metalo, alyvos, bei kuro ar tepalų likučių. Oro filtruose – plastmasės ir filtruojančiosios medžiagos. Perdirbant filtrus yra atskiriamos visos sudėtinės medžiagos. Metalas yra lydomas ir naudojamas pakartotinai, metalą galima daug kartų perdirbti, nes jo pagrindinės savybės nekinta. Alyva būna išvaloma ir regeneruojama į bazinę alyvą, perdirbama į kurą arba naudojama energijai gauti. Plastikas ir filtruojančioji medžiaga yra toliau naudojami energijai gauti.

Automobilių gumos ir laidai gali būti perdirbami ir naudojami kilimų gamyboje.

Dauguma automobilio sudedamųjų dalių ir komponentų yra pavojingosios atliekos, kurių netinkamas tvarkymas kelia pavojų aplinkai, todėl svarbu, kad jos nebūtų šalinamos komunalinių atliekų konteineriuose ir būtų tinkamai tvarkomos perdirbamos.

Partneriai