Demontuotojų asociacijos iniciatyvinės grupės posėdis

Demontuotojų asociacijos iniciatyvinės grupės posėdis

 

Praėjusį ketvirtadienį (vasario 7 d.) vyko Demontuotojų asociacijos iniciatyvinės grupės posėdis, kurio metu buvo svarstomi asociacijai, jos nariams ir šalyje veikiančioms ENTP demontavimo įmonėms aktualūs klausimai.

Posėdžio metu buvo svarstomos, ENTP demontuotojų klasterio kūrimo galimybės ir perspektyvos. Dalyviai sutiko, kad svarbiausia užduotis šiame etape – įvertinti narių, dalyvaujančių klasteryje galimybes, išsirinkti klasterio valdymo būdą bei tęsti komunikaciją su KTU specialistais.

Posėdžio metu buvo pristatyti ENTP demontuotojams aktualūs šaukimai ES paramai gauti „Inočekiai LT“ ir „Žaliosios pramonės inovacijų programa“. O projektų vadovas Regimantas Pašakinskas pateikė projekto „Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse“, kur paraišką pateikė devynios Demontuotojų asociacijos įmonės-narės, ataskaitą.

Demontuotojų asociacijos direktorius Vidas Pocius trumpai pristatė 2013 metais planuojamas priemones/renginius. Artimiausi planai - pavasario pradžioje suorganizuoti DA narių suvažiavimą ir sudalyvauti parodoje Klaipėdoje "AutoMoto 2013", tęsti projektus su VĮ „Regitra“, „Transeksta“, Lietuvos autoverslininkų asociacija. V. Pocius paragino visus aktyviai dalyvauti LSVVT darbo grupėje dėl transporto priemonių importuotojų atsakomybės. Posėdžio dalyviai pabrėžė kaip yra svarbu siekti, kad ENTP tvarkymui skirtos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį – jomis turi būti dengiami ENTP tvarkymo kaštai.

Demontuotojų asociacijos direktorius informavo apie komunikaciją su tarptautine demontuotojų asociacija EGARA. Nariai vienbalsiai nusprendė, kad dalyvavimas tarptautinėje ENTP demontuotojų veikloje leistų užmegzti naudingus kontaktus su kitų šalių ENTP demontavimo įmonėmis, perimti gerąją ENTP demontavimo verslo patirtį ir t.t.

Posėdžio pabaigoje buvo aptariami kiti mažiau svarbūs klausimai, tokie kaip naujai kuriamos internetinės DA svetainės dizainas ir funkcionalumas, asociacijos narystės mokestis, pakeitimai VĮ „Regitra“ internetinėje svetainėje. Sekantis iniciatyvinės grupės posėdis planuojamas vasario pabaigoje nuotoliniu būdu.

Partneriai