ENTP TVARKYMUI SKIRTOS LĖŠOS – ENTP TVARKYTOJAMS, AR ...?

ENTP TVARKYMUI SKIRTOS LĖŠOS – ENTP TVARKYTOJAMS, AR ...?

Sparčiai augantis, mūsų verslo atstovų, susidomėjimas kaip bus panaudoti už 2012 metais ENTP tvarkymui skirti pinigai, leidžia tikėtis, kad bent didžioji dalis šių lėšų pasieks ENTP demontavimo įmones.

Pernai pradėtos aktyvios pastangos, užkirsti kelią nesąžiningam ir neracionaliam ENTP tvarkymui skirtų lėšų naudojimui, o tiksliau grobstymui, jau davė pirmuosius rezultatus. Nemaža dalis transporto priemonių importuotojų pasirinkę individualiai organizuoti į vidaus rinką išleidžiamų transporto priemonių tvarkymą pradėjo bendradarbiauti su Demontuotojų asociacijos – ENTP tvarkymo sistema. Šio bendradarbiavimo pasekoje jau pirmosios įmonės visose apskrityse gavo finansavimą už ENTP tvarkymą ir galės bent iš dalies padengti ENTP tvarkymo kaštus. Manome, kad tai dar ne paskutiniai pinigai už 2012 sutvarkytas ENTP. Reikia pastebėti, kad mūsų pastangos susigrąžinti mums skirtus pinigus, ne visur susilaukė pakantaus vertinimo, akivaizdus kai kurių regioninių departamentų šališkumas kėlė ir kelia kliūtis mūsų teisėtiems siekiams. Tenka pastebėti, kad ne visais atvejais tai įtartinas palankumas kai kurioms organizacijoms, bet pasitaiko ir paprasčiausias nenoras „sukti sau galvą“, ar ką nors keisti. Dažnokai besikeičiantys teisės aktai vargina ne tik mus ... Toks požiūris kelia rimtas grėsmes Šalies įsipareigojimams ES, įgyvendinant ENTP tvarkymo užduotis.

Tenka pripažinti - didžioji, ENTP tvarkymui skirtų pinigų dalis, dar nepasiekia mūsų įmonių ir „nusėda“ pas kanceliarinius tarpininkus ir panašu, kad reiks dar nemažai pastangų siekiant tas lėšas sugrąžinti ENTP tvarkytojams. Pirmieji rezultatai rodo, kad tai nėra neįmanoma, tik reikia bendrų pastangų, pasiryžimo ir nuoseklaus darbo. Norisi tikėti, kad šis pradėtas darbas, netolimoje ateityje, sudarys galimybę visiems ENTP tvarkytojams, bent dalinai, finansuoti patiriamus kaštus tvarkant ENTP.

                    

Partneriai