ENTP TVARKYTOJAMS SKIRTOS LĖŠOS – ENTP TVARKYTOJAMS AR PAGAL „SĄRAŠUS“ ?

ENTP TVARKYTOJAMS SKIRTOS LĖŠOS – ENTP TVARKYTOJAMS AR PAGAL „SĄRAŠUS“ ?

 

Skubos tvarka bandomas įgyvendinti LR AM įsakymas, reikalaujantis mažiau kaip per mėnesį įsiregistruoti į „Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą“. Akivaizdu, kad transporto priemonių importuotojų lėšos bus bandomos nukreipti įmonėms esančioms „sąraše“. Nustatytas laikas iki kada reikia įsiregistruoti – kovo 1 d. !  Dar įdomiau, kad LR Aplinkos apsaugos agentūra teigia, kad „individualiai“ nustatinės kas atitinka minėto „sąrašo“ reikalavimus, o kas neatitinka ...?

Reikia pastebėti, kad šiame reikalavime yra nurodoma iš ENTP gautus produktus žymėti pagal kodus, nurodytus: „Kombinuotosios nomenklatūros versija patvirtinta 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010 iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo (OL 2010, L 284, p. 1) (toliau produktas)“. Rasti šį dokumentą virtualioje erdvėje nėra paprasta, tuo labiau, kad pagal įsakyme nurodytą pavadinimą paieška rezultatų neduoda ir tai dar nėra pabaiga, šio teisės akto apimtis 887 psl.! Toliau seka reikalavimai įsigyti svarstykles, atlikti meteorologinę patikrą, užpildyti nustatytos formos prašymą. Ir visa tai mes turėtume atlikti per nepilną mėnesį ir mistinė komisija, kurios šiuo metu dar nėra ir neaišku kas ją sudarys, visa tai įvertins „individualiai“ !!!

LR AM įsakymas, kuris dienos šviesą išvydo 2013 m. sausio 29 d., Nr. D1-64, paskelbtas „Valstybės žiniose“ 2013 m. vasario 7d., įsigaliojo 2013 m. vasario 8 d., numato, kad iki 2013 m. kovo 1 d. privalu įsiregistruoti į „Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą“. Trumpiau, jei iki 2013 m. kovo 1 d.  Jūsų įmonės „neįrašys“ į minėtą „sąrašą“ – Jūs jau negalėsite gauti iš transporto priemonių importuotojų pinigų už ENTP sutvarkymą, o jei patys ir importuojate ir demontuojate, tai kaip ir ankstesniais metais privalėsite už tai susimokėti. Keista, bet čia pamirštama, kad mes dirbame su TIPK leidimais ir ENTP tvarkymą vykdome vadovaujantis ES Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/53/EB ir vėlesniais jos pakeitimais ...

Šimtai tūkstančių litų pasisavinti „licencijuotų“ organizacijų mums priklausančių pinigų, paviešinus šią informaciją skuba transformuotis iš „licencijuotų“ į „įrašytas“ ir toliau sieks savintis mums priklausančius pinigus. Deja, bet taip jau yra, ar galime tai leisti?

Įvertinus šią situaciją, lieka du keliai, vienas – per likusias 2 dienas įsigyti reikiamus įrenginius, paruošti reikalaujamus dokumentus. Kitas - kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją ir prašyti, kad būtų pratęstas terminas minėtiems reikalavimams įgyvendinti.

Norime priminti, kad apsispręsti turime itin greitai.

Partneriai