Naujienos

Panašu, kad sąrašas įmonių turinčių teisę išrašyti, atliekų sutvarkymą patvirtinančius, dokumentus – užšalo, nesitraukianti žiema paveikė ir institucijų darbą. Norisi tikėti, kad taip ilgai vertinami, mūsų įmonių priduoti dokumentai įtraukti į minėtą sąrašą, nepasimes ir tirpstant sniegui sulauksime džiugių naujienų. Kaip teisingai pastebėta viename iš komentarų: „LR AM 2013 01 29 įsakymo D1-64 punktas3 skelbia, kad gavus 2,1 ir 2,2 punktuose nurodytus dokumentus, per 7 darbo dienas... “. Nesunku pastebėti, kad minėtas LR AM ministro įsakymas yra nevykdomas ...

Praėjusį penktadienį, kaip ir buvo pranešta, LR aplinkos ministerijoje vyko diskusija dėl dokumentų, įrodančių apmokestinamųjų gaminių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir alyvos atliekų sutvarkymą, išdavimo.

Šiandien LR AM svarstomi dokumentų, įrodančių apmokestinamųjų gaminių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir alyvos atliekų sutvarkymą, išdavimą reglamentuojančių teisės aktų projektai. Nors dar nėra patvirtintas mūsų įmonių įtraukimas į šį sąrašą (bet prašymai neatmesti), tačiau įmonės jau aktyviai dalyvauja diskutuojant dėl minėtų dokumentų išdavimo ir reglamentavimo tvarkos. Pritariame daugumos išsakytai nuomonei dėl biurokratinės naštos didinimo, bet šis klausimas nors ir tiesiogiai susijęs su Jūsų keliamu klausimu, šiandien svarstomas nebus. Manau, kad prie šio klausimo galėsime grįžti pasibaigus atliekų tvarkymo ataskaitų pildymui ir susisteminus gautas pastabas, parengsime siūlymus dėl biurokratinės naštos mažinimo mūsų verslui. Šiandien svarstomas įsakymo projektas dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Vėluojant pavasariui ir belaukiant sprogstančių pumpurų, labai sparčiai „sproginėja“ teisės aktų projektai. Belaukiant Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo dėl demontuotojų įtraukimo į įmonių, turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, sąrašą. Jau gautas derinimui teisės aktas dėl šiame „sąraše“ esančių įmonių prievolių išrašant minėtus dokumentus. Terminai, kaip visada paskutiniu metu – olimpiniai, jau šį penktadienį siūlomas šio teisės akto projekto aptarimas.

Verslas ir pinigai taip glaudžiai susiję, kad nepamaišys dar kartą prisiminti ir mums praklausančius pinigus už ENTP tvarkymą iš transporto priemonių gamintojų/importuotojų. 

Baigiantis terminui, kada bus patvirtinti visi galintys „išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“, galima daryti įžvalgas ar mes pateksime į šį „sąrašą“, ar vėl galėsime tik tvarkyti, nešti didžiulę biurokratinę naštą ant savo pečių, o pinigus už tai gaus kiti ?

Šiais metais kovo 1-oji, kupina dinamiškų įvykių susijusių su mūsų verslu. Šią dieną baigėsi terminas paduoti prašymus Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įtraukimo į „Sąrašą įmonių turinčių teisę išrašyti dokumentus patvirtinančius atliekų sutvarkymą“. Papildant buvo nurodyta, kad iki šios datos pateikę prašymus turės teisę išrašyti „atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus nuo 2013 01 01“. Tai reiškia, kad transporto priemonių importuotojams apsimokės tartis, dėl jiems numatytų prievolių vykdymo, su tais kas turi teisę išrašyti „atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus nuo 2013 01 01“. Džiugu pranešti, kad nors ir laikas pateikti prašymus buvo nesuprantamai trumpas, reikalavimai neaiškūs ir abejotinas jų pagrįstumas, beveik pusė asociacijos narių pateikė prašymus Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įtraukimo į „Sąrašą įmonių turinčių teisę išrašyti dokumentus patvirtinančius atliekų sutvarkymą“.

Baigiasi LR Aplinkos ministerijos numatytas laikas (2013 03 01) „pateikti prašymą įrašyti į Tvarkytojų  sąrašą ...“. Tai yra įmonių turinčių teisę išrašyti atliekų (ENTP) sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. Džiaugiamės, kad didžioji dalis Demontuotojų asociacijos narių aktyviai dalyvavo rengiant reikiamus dokumentus, įsigijo reikiamas priemones.

Akivaizdu, kad einame teisingu keliu ir sukėlėme nerimą tarp norinčių patyliukais ir vėl pasigvelbti mums priklausančias lėšas už ENTP sutvarkymą. Ilgai tylėję „geradariai“ apsimeta, kad neskiria ENTP sunaikinimo pažymėjimų, nuo sąrašo įmonių turinčių teisę išduoti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, o gal tai daro sąmoningai. Manau Jums nereikia aiškinti, kas yra ENTP sunaikinimo pažymėjimas ir jau visa savaitė aktyviai diskutuojame dėl minėto sąrašo ir įsiregistravimo jame, keista bet „geradariai“ nepasivargino apie tai informuoti ... Primename, kad visa su įsiregistravimu į minėtą sąrašą susijusi informacija Jums buvo persiųsta.

Skubos tvarka bandomas įgyvendinti LR AM įsakymas, reikalaujantis mažiau kaip per mėnesį įsiregistruoti į „Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą“. Akivaizdu, kad transporto priemonių importuotojų lėšos bus bandomos nukreipti įmonėms esančioms „sąraše“. Nustatytas laikas iki kada reikia įsiregistruoti – kovo 1 d. !  Dar įdomiau, kad LR Aplinkos apsaugos agentūra teigia, kad „individualiai“ nustatinės kas atitinka minėto „sąrašo“ reikalavimus, o kas neatitinka ...?

Praėjusį ketvirtadienį (vasario 7 d.) vyko Demontuotojų asociacijos iniciatyvinės grupės posėdis, kurio metu buvo svarstomi asociacijai, jos nariams ir šalyje veikiančioms ENTP demontavimo įmonėms aktualūs klausimai.

Partneriai