Naujienos

Šį pirmadienį (lapkričio 5 dieną) vyko seminaras, kurio metu pranešimą skaitė ICF Lietuva koučingo specialistas Rolandas Juraitis.

Susirinkusiems klausytojams pranešėjas pasakojo apie įmonių darbuotojų mokymų tikslus, kada mokymai yra pinigų investicija, o kada jų išmetimas? Kalbėta apie įmonės viduje fiksuojamus rezultatus prieš ir po mokymų. Koučingo specialisto R. Juraičio teigimu, po mokymų svarbu užtikrinti tęstinumą ir mokymų palaikymą. Tokiu atveju mokymų nauda siekia 50-60%, tuo tarpu išklausius mokymus ir neesant tęstinumui, nauda siekia vos 10-13%.

Augantis susidomėjimas transpoto priemonių importuotojų skiriamais pinigais ENTP tvarkymui, kelia susirūpinimą šalyje veikiančioms ir ENTP surenkančioms bei perdirbančioms įmonėms. Vilniaus krašte veikiantys ENTP demontuotojai, norėdami susidaryti objektyvų, šios situacijos vertinimą, pasikvietė diskusijai Demontuotjų asociacijos atstovus.

Nevarginsime skaitančių mįslėmis ir iš karto konkretizuosime – tiek kainuoja įvairių kanceliarinių tarpininkų rašomos ataskaitos (faktiškai – rašinėliai be realaus turinio, bet apie tai vėliau) apie eksploatacijai netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemas. Uolūs rašinėlių rašytojai, „kepa“ ataskaitas, už kurias kiekvienais metais susižeria šimtus tūkstančių litų ir nesivargina pasidomėti, kiek iš tikrųjų kainuoja transporto priemonių surinkimas ir perdirbimas.

Demontuotojų asociacija 2012 m. spalio 4 d. organizavo susitikimą su Šiaulių regiono ENTP demontavimo įmonėmis, įgyvendinant Demontuotojų asociacijos suvažiavime (2012 09 21) priimtą sprendimą. Suvažiavime buvo nuspręsta organizuoti 8 regionuose susitikimus su juose veikiančių ENTP demontavimo įmonių atstovais, aplankyti šiuose regionuose veikiančius DA narius. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių regiono atstovai asociacijoje yra aktyvūs asociacijos nariai, pirmam susitikimui buvo pasirinktas Šiaulių regioninio departamento aptarnaujamas regionas. Prieš susitikimą su Šiaulių ENTP demontavimo įmonių atstovais aplankėme DA narius UAB “Mindera“, kuri įsikūrusi judrioje Šiaulių miesto vietoje - Pramonės g. 9. UAB Minderoje susitikome su dienraščio „Šiaulių kraštas“ žurnaliste, atsakėme į klausimus, diskutavome apie transporto priemonių importuotojų mokamus ir ENTP demontuotojų nepasiekiančius pinigus, nelegaliai ENTP demontuojančias įmones ir pavienius asmenis, kitas mūsų verslo aplinką sunkinančias aplinkybes bei sąlygas.

Tarptautinė demontavimo informacinė sistema (IDIS – International Dismantling Information System) buvo sukurta automobilių pramonei, siekiant įgyvendinti Europos sąjungos direktyvas bei laikytis aplinkosauginių reikalavimų. Pirmiausia IDIS projektas buvo sukurtas Europos automobilių pramonininkų, o visame pasaulyje išpopuliarėjo 1999 metais. Nuo tada visa IDIS plėtra kontroliuojama tarptautinės automobilių gamintojų grupės.

Paskutinįjį rugpjūčio trečiadienį (29d.) Demontuotojų asociacijos nariai dalyvavo susitikime su paraiškos rengėjais dėl  priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ įgyvendinimo. Susitikime dalyvavo daugiau nei dešimt DA narių, taip pat buvo pakviestos kelios aktyviai veikiančios demontavimo įmonės.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija informuoja, kad šių metų rugsėjo 7 dieną  09.30 val. Ūkio ministerijoje (Gedimino per. 38/2, Vilnius, 212 salė) organizuojamas pažangos programos krypties „Sumani ekonomika“ prioritetų pristatymas ir diskusija su socialiniais ekonominiais partneriais.

Siekiant, kad verslo priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, mažėtų verslui tenkanti priežiūros našta ir verslo baudimo politiką keistų konsultavimo praktika, Lietuvoje vykdoma ūkio subjektų priežiūros institucijų pertvarka. Viena iš jos priemonių – verslui aiškių baigtinių tikrinamų aspektų – kontrolinių klausimynų taikymo praktikos įtvirtinimas inspektuojančiose institucijose.

Siekiant, kad verslo priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos efektyviai, mažėtų verslui tenkanti priežiūros našta ir verslo baudimo politiką keistų konsultavimo praktika, Lietuvoje vykdoma ūkio subjektų priežiūros institucijų pertvarka. Viena iš jos priemonių – verslui aiškių baigtinių tikrinamų aspektų – kontrolinių klausimynų taikymo praktikos įtvirtinimas inspektuojančiose institucijose.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) nuo š.m. rugpjūčio 28 d. pradeda renginių, kurie vyks devyniuose Lietuvos miestuose, ciklą „Klasteriai – galimybės verslo plėtrai“.

Partneriai