Naujienos

Pranešimas apie DA pasitarimą

Šių metų balandžio 27 dieną “Via Baltica” konferencijų salėje vyko Demontuotojų asociacijos (DA) narių pasitarimas. Pasitarime dalyvavo aktyviausi DA nariai, atstovaujantys 16 asociacijos įmonių iš visos šalies bei svečiai. Taip pat į renginį buvo pakviesti ir jame dalyvavo ekspertai iš įvairių Lietuvos įmonių bei universitetų: prof.habil.dr. Žaneta Simanavičienė, Birutė Velykienė, Rasa Vogelius, Juozas Vekrikas. 

 13 Europos regionų atstovų susirinkime Žemutinėje Austrijoje praskelbta nauja Europos iniciatyva dėl įmonių socialinės atsakomybės

COGITA – tai naujas tarpregioninis projektas, jungiantis 13 regionų iš visos Europos.
Projekto biudžetas 2.547.790,71 eurų. Šis projektas skatina Europos SVV socialinę ir
aplinkosauginę atsakomybę.

Daugybę emocijų kėlęs, Vokietijos vyriausybės inicijuotas, naudotų automobilių surinkimas iš transporto priemonių naudotojų – pasibaigė. Prieštaringai vertinama priemonė, įnešė nemažai sumaišties ENTP surinkimo ir perdirbimo versle. Jūsų dėmesiui pateikiame, EGARA pranešimą šiuo klausimu.

Pagal Norvegijos subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ iki 85 proc. tinkamų išlaidų remiama:

 • aplinkos apsauga, taršos mažinimas, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas;
 • darnaus vystymosi skatinimas – geresnis išteklių naudojimas ir valdymas;
 • Europos kultūros paveldo išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą ir miestų atnaujinimą;
 • žmogiškųjų išteklių ugdymas, parama (...)
 1. Talino miesto nuosavybės departamentas skelbia Kopli Rezidencinio ploto vystymo tenderį. Daugiau informacijos apie projektą ir tenderio dalyvavimo sąlygas galite rasti nuorodoje http://tallinn.ee/kopliliinid/eng/
 2. Persiunčiama informacija apie š.m. lapkričio 4-5 dienomis Taline vyksiančią Tarptautinę specializuotą maisto pramonės įrangos ir pakavimo parodą.
 3. Informaciją apie parodą galite rasti šioje nuorodoje http://www.tradeestonia.lt/LT/8/Renginiai-ir-parodos.htm

NAUJOS GALIMYBĖS

Jeigu Jūs:

 • ieškote naujų galimybių, kaip padidinti savo produkcijos pardavimą užsienio rinkose,
 • norėtumėte eksportuoti į naujas rinkas ir reikia lėšų reklamai bei rinkodarai,

Esate:

 • privatus juridinis asmuo, veikiantis daugiau negu 2 metus
 • ir priskirtinas prie mažų, vidutinių arba didelių įmonių kategorijos,

Galite pasinaudoti galimybe gauti paramą iki 70 (...)

Partneriai