Finišo tiesioji ir kas kaišioja pagalius į ratusioja pagalius į ratus

                      Finišo tiesioji ir kas kaišioja pagalius į ratus

 

                      Akivaizdu, kad einame teisingu keliu ir sukėlėme nerimą tarp norinčių patyliukais ir vėl pasigvelbti mums priklausančias lėšas už ENTP sutvarkymą. Ilgai tylėję „geradariai“ apsimeta, kad neskiria ENTP sunaikinimo pažymėjimų, nuo sąrašo įmonių turinčių teisę išduoti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, o gal tai daro sąmoningai. Manau Jums nereikia aiškinti, kas yra ENTP sunaikinimo pažymėjimas ir jau visa savaitė aktyviai diskutuojame dėl minėto sąrašo ir įsiregistravimo jame, keista bet „geradariai“ nepasivargino apie tai informuoti ... Primename, kad visa su įsiregistravimu į minėtą sąrašą susijusi informacija Jums buvo persiųsta.  

                      Nevarginsime Jūsų ilgais pasakojimais, tik atsakingai pareiškiame, kad LR AM ministro įsakymas Nr. D1-64 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“(Tvarkos aprašas).

                      4.2. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai), ir (ar) eksportuotojai, ir (ar) surinkėjai, kurie atitinka šiuo įsakymu patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus ir iki 2013 m. kovo 1 d. pateikė prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, už sutvarkytą atliekų kiekį nuo 2013 m. sausio 1d. turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

                      Paprastai tariant yra taip: jei iki 2013 m. kovo 1 d. pateikėte prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, galėsite išrašyti ENTP sutvarkymą patvirtinančius dokumentus transporto priemonių importuotojams, (atkreipiame dėmesį ne ENTP sunaikinimo pažymėjimus o ENTP sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, kurių LR AM dar neparengė) ir tik tada Jūs galėsite šiuos dokumentus išrašyti nuo 2013 m. sausio 1 d. !!! Jei prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą pateiksite vėliau, tai ENTP sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, galėsite išrašyti nuo tos datos, kad Jus įrašys į minėtą Tvarkytojų sąrašą. Čia „šuo ir pakastas“, kad transporto priemonių importuotojams dokumentų patvirtinančių ENTP sutvarkymą reikės nuo 2013 m. sausio 1 d. Tikra tiesa, kad „termino iki kada įmonės bus įrašinėjamos į šį sąrašą – nėra.“, tačiau kokia nauda iš to, kad įsirašysite po nustatyto termino?

                      Akivaizdu, kad „geradariai“ nelabai sąžiningai elgiasi ir labai jau akivaizdu ko siekia. Todėl dar kartą raginame visus paskubėti ir iki 2013 m. kovo 1 d. pateikti prašymus įrašyti į Tvarkytojų sąrašą. Visą reikiamą informaciją esame išsiuntę Jums. Jei turite klausimų, ar trūksta informacijos prašome susiekti bet kurio laiku, padėsime kiek galėsime. Betarpiškai bendraujame su LR AM ir AAA specialistais ir dėkojame Jiems už kantrybę ir geranoriškumą teikiant informaciją, deja tenka pripažinti, kad minėtų institucijų specialistai ne visada gali atsakyti į mūsų klausimus. Tik būdami Tvarkytojų sąraše galime gauti pajamas už ENTP sutvarkymą.

                      Įdomi detalė yra tai, kad minėtas įsakymas priimtas 2013 01 29, paskelbtas „Valstybės žiniose“ 2013 02 07, įsigaliojo 2013 02 08 numatytos prievolės turi būti įgyvendintos iki 2013 03 01! Gal tai ir sutapimas ...

                      Dėl šio, nepagrįstai trumpo termino paruošėme kreipimąsi į LR AM Ministrą dėl termino pratęsimo, nes didelė dalis demontuotojų tik iš mūsų sužinojo apie šią naujovę ir akivaizdu, kad negalės tinkamai pasiruošti, todėl prašo kreiptis dėl termino pratęsimo.

Partneriai