KĄ IR KAM REIKĖS ĮRODINĖTI?

KĄ IR KAM REIKĖS ĮRODINĖTI?

Šiandien LR AM svarstomi dokumentų, įrodančių apmokestinamųjų gaminių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir alyvos atliekų sutvarkymą, išdavimą reglamentuojančių teisės aktų projektai. Nors dar nėra patvirtintas mūsų įmonių įtraukimas į šį sąrašą (bet prašymai neatmesti), tačiau įmonės jau aktyviai dalyvauja diskutuojant dėl minėtų dokumentų išdavimo ir reglamentavimo tvarkos. Pritariame daugumos išsakytai nuomonei dėl biurokratinės naštos didinimo, bet šis klausimas nors ir tiesiogiai susijęs su Jūsų keliamu klausimu, šiandien svarstomas nebus. Manau, kad prie šio klausimo galėsime grįžti pasibaigus atliekų tvarkymo ataskaitų pildymui ir susisteminus gautas pastabas, parengsime siūlymus dėl biurokratinės naštos mažinimo mūsų verslui. Šiandien svarstomas įsakymo projektas dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėkojame visiems atsiuntusiems savo pastebėjimus, išreiškusiems pastabas ir pateikusiems pasiūlymus. Jūsų nuomonė mus labai padėjo pasirengti šiai diskusijai. Jūsų pateikti pasiūlymai, mūsų pastebėjimai ir visų mūsų nusistebėjimai, šiandien turėtų įgauti aiškius kontūrus, ir tikimės gauti konkrečius atsakymus.

Norisi tikėti, kad Demontuotų asociacijos narių darbas, pastangos, investicijos ir aktyvus dalyvavimas teisės aktų svarstyme bus įvertinti ir transporto priemonių importuotojų skiriamos lėšos ENTP tvarkymui, pasieks ENTP tvarkytojus.

Pabaigai, viena populiari frazė – laukite tęsinio :)

Partneriai