KALENDORINĖ ŽIEMA, KAS PRASIDEDA O KAS BAIGIASI ?

KALENDORINĖ ŽIEMA, KAS PRASIDEDA O KAS BAIGIASI ?

 

Prasidėjęs gruodis pranešė apie žiemos pradžią, o sekmadienio mišiose buvo paskelbta Advento laikotarpio pradžia.

Mūsų verslui ši gruodžio pradžia taip pat neeilinė, turėtume sužinoti apie tas įmones,  kurios turi teisę –„išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“. Logika sako, kad jei kompetentinga institucija atsirinko, tuos kurie įgyja atitinkamas teises, tikėtina tai geriausi iš geriausių ir tik jie galės gauti pajamas už ENTP tvarkymą. Natūraliai kyla klausimas, o kaip kiti - daugiau kaip 200 įmonių, kurie turi atitinkamus leidimus, tvarko ENTP ir laikosi visų, teisės aktais nustatytų, reikalavimų. Reikėtų suprasti, kad transporto priemonių importuotojams nustatytas užduotis, sugebantys vykdyti žino labai daug – kur ir kaip panaudoti atliekas susidarančias iš automobilių ir pasieki 85 procentų efektyvumą. Ypač tai gerai žino metalo surinkimo įmonės, kurios tokiais niekais kaip pakartotinis panaudojimas, net neužsiima ...  Vardan įdomumo galime pastebėti, kad tokių sprendimų nežino ir dauguma Europos senbuvių, tvarkančių ENTP jau daugiau kaip pusę amžiaus. Kitas svarbus dalykas, kad ENTP tvarkymo užduotys nuo 2000 metų, nebuvo peržiūrėtos, kaip per tą patį laikotarpį, kitų atliekų srautų tvarkymo užduotys buvo peržiūrimos kelis kartus. Demontuotojų asociacija, susitikimuose su transporto priemonių importuotojais, kėlė šį klausimą ir ragino inicijuoti atitinkamą kreipimąsi į ES Parlamentą, tačiau šis pasiūlymas dėmesio nesulaukė. Nesulaukę palaikymo iš mūsų Šalies transporto importuotojų, kreipėmės į transporto priemonių gamintojus, kurie iš esmės pritarė šiam pasiūlymui ir bendradarbiaujant su transporto priemonių gamintojų atstovais, kitų šalių ENTP tvarkytojais parengtas kreipimasis į ES Komisiją. Kreipimosi tikslas, atkreipti dėmesį į ENTP tvarkymui nustatytas užduotis ir daugelyje šalių trūkstamus pajėgumus ENTP atliekų tvarkymui.

Daugybę aistrų ir emocijų sukėlęs, pradžioje patyliukais bandytas prastumti „sąrašas“, vėliau tapo diskusijų objektu ir po pirmo pateikimo, buvusios vadžios paruoštas,  Aplinkos ministerijos skubotas parėdymas paskubomis buvo atšauktas. Tolimesni derinimai vyko dar gerus pusę metų ir jau be ypatingos skubos, reikalavimai išvydo dienos šviesą. Per tą laiką Aplinkos ministerijos vadovybė, tikėtina pirmą kartą, Druskininkų atliekų tvarkymo forume, išgirdo apie ENTP tvarkytojus ir jiems rūpimus klausimus.

Atskiro paminėjimo nusipelno ir aštri konkurencinė kova, kurią organizavo, mums visiems gerai žinoma, GIA su savo satelitine ENPT tvarkytojų asociacija. Didelėmis pastangomis, nepamirštant apjuodinti mūsų asociacijos, bei absurdiškais skundais teisėsaugos institucijoms, tos pačios GIA finansuojami naujieji „pranašai“ išsijuosę piešė saulėtą rytojų, organizavo eilę susitikimų su mūsų verslo bendruomene, dėstė savo privalumus. Akivaizdu, kad minėti viliotiniai nedavė pageidaujamo rezultato, minėtos asociacijos gretas papildė ne tik legalūs ENTP tvarkytojai. Natūralu, kad laisvos rinkos sąlygomis, vyksta konkurenciniai „pasistumdymai“ ir viskas būtų gerai, jei tai stiprintų įmonių konkurencingumą, skatintų inovacijas. Tenka apgailestauti, kad ši konkurencija vyksta tik dėl transporto priemonių importuotojų skiriamų lėšų pasisavinimo, niekaip neįtakojant ENTP tvarkymo užduočių įvykdymo. Praėję metai akivaizdžiai parodė, kad „kanceliarinė“, nors ir licencijuota organizacija, jokios naudos ENTP tvarkymui ir užduočių įgyvendinimui neatnešė. Galima dangstytis taisės aktais, kuriuos ruošiant GIA vadovai aktyviai dalyvavo, nes tuo metu užėmė atsakingas pareigas aplinkosaugos institucijose, tačiau padėtis su ENTP tvarkymo finansavimu šalyje, kaip ant delno – ENTP tvarkymas NEFINANSUOJAMAS.

Manome, kad tai aktualus klausimas mums visiems, todėl šia tema aktyviai domėsimės likusiomis šių metų dienomis – kaip buvo panaudoti ir kaip planuojami ateityje naudoti transporto priemonių importuotojų skiriami pinigai. Kam ir už ką mokama, kaip tai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, sveiko proto kriterijus. Dialogo galimybės išseko, tikimės, kad kompetentingos institucijos neliks nuošalyje, gausime atsakymus į visus mus dominančius klausimus. Visa tai padės sudėstyti sekančių metų veikos prioritetus.

                   

Partneriai