KAS GREITESNIS UŽ PAVASARĮ

KAS GREITESNIS UŽ PAVASARĮ

 

Vėluojant pavasariui ir belaukiant sprogstančių pumpurų, labai sparčiai „sproginėja“ teisės aktų projektai. Belaukiant Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo dėl demontuotojų įtraukimo į įmonių, turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus, sąrašą. Jau gautas derinimui teisės aktas dėl šiame „sąraše“ esančių įmonių prievolių išrašant minėtus dokumentus. Terminai, kaip visada paskutiniu metu – olimpiniai, jau šį penktadienį siūlomas šio teisės akto projekto aptarimas.

Mūsų mobilumas ir gebėjimai per itin trumpą laiką įgyvendinti, riboto aiškumo teisės aktų reikalavimus, jau niekam nekelia abejonių, tikėtina tai įvertino ir atsakingos institucijos. Norisi tikėti, kad šis skubotumas tai mūsų sugebėjimų įvertinimas, abipusiai naudingo dialogo su verslo priežiūros institucijų specialistais rezultatas, bet ne biurokratinės kliūtys ir pinklės.

Puikiai suprantame, kad visi esate užsiėmę ir „užsivertę“ darbais, tačiau turime suprasti, kad sustoti pusiaukelėje negalime. Prašome visų ir ypatingai įmonių pateikusių prašymus dėl įtraukimo į „sąrašą“ įdėmiai perskaityti Jums persiųstą įsakymo projektą, įvertinti jį ir teikti savo pasiūlymus.

Nors pavasaris ir vėluoja, bet darbai veja vienas kitą, kviečiame įmones dar nepateikusias prašymų dėl įtraukimo į „sąrašą“, prisijungti ir teikti prašymus. Akivaizdu, kad visų mūsų aktyvus dalyvavimas įgyvendinant ENTP tvarkymui nustatytas užduotis, teisės aktų nustatyta tvarka, prisidės prie mūsų verslo aplinkos gerinimo, konkurencingumo didinimo tiek šalyje tiek ir už jos ribų.

Partneriai