Kur dėti alyvos atliekas ir ką su jomis daro tvarkytojai?

motor-oil-pouring-car-engine_109285-100.jpg

Alyvos naudojimas yra labai platus - nuo įvairių transporto priemonių iki sudėtingų technologinių procesų. Pateikiame pagrindinius aspektus, ką reikėtų žinoti apie atidirbusią alyvą  - kur ją dėti ir kas vyksta po to, kai ji yra priduodama tvarkytojams.

Alyvos atliekos – tai netinkama naudoti bet kokia mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal savo pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva. Vienas litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 hektarą vandens paviršiaus. Alyvai susimaišius su vandeniu, susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekusi į gruntą gali sutrikdyti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimą deguonimi. Alyvos atliekos labai lėtai yra aplinkoje, netirpsta vandenyje, jose gausu pavojingų medžiagų bei sunkiųjų metalų.  Tai – pagrindinis vandens telkinių taršos šaltinis. alyvos sudėtyje yra sunkiųjų metalų bei PCB (polichlorintų bifenilų), kurie turi savybę kauptis organizme 

Pabrėžiama,  kad tvarkant alyvos atliekas yra draudžiama:

 

  1. Maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.
  2. Deginti neturint specialių leidimų. Panaudota alyva gali būti deginama tik tam skirtose krosnyse su specialiais filtrais ir aukštoje temperatūroje.
  3. Išpilti ar išleisti alyvos atliekas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas, ant dirvožemio.
  4. Perduoti alyvos atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti tokių atliekų.

 

Atiduota perdirbimui alyva gali būti regeneruojama arba sudeginama. Perdirbtą alyvą galima naudoti ta pačia paskirtimi arba visiškai kitiems poreikiams: galima gaminti aukštos kokybės bazines alyvas; ji gali būti iš naujo rafinuota ir pardavinėjama kaip variklinė alyva. Perdirbant panaudotą alyvą tausojama vertinga energija: pakartotinis panaudotos alyvos rafinavimas reikalauja tik trečdalio energijos, kuri būtų sunaudojama žaliavinę naftą paverčiant alyva. Tyrimai rodo, kad perdirbtos alyvos kokybė prilygsta išgautai iš grynosios žaliavos. Todėl Demontuotojų asociacija skatina ir remia šių atliekų perdirbimą.  

Primename, kad gyventojai ir įmonės panaudotą alyvą turi perduoti tik atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas. Gyventojai panaudotą alyvą gali palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu asmuo tvarkydamas savo transporto priemonę naudojasi šių įmonių paslaugomis. Atsakingai alyvos atliekas tvarkančių įmonių sąrašą galite rasti čia.

Partneriai