NACIONALINĖ PAMEISTRYSTĖ IR JOS ĮTAKA MŪSŲ VERSLUI

NACIONALINĖ PAMEISTRYSTĖ IR JOS ĮTAKA MŪSŲ VERSLUI

 

Pradėto darbo, siekiant organizuoti mūsų verslui reikalingų specialistų rengimą, programos rėmuose šiandien sudalyvavome LR Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijų organizuotoje diskusijoje dėl „Nacionalinio pameistrystės aljanso“. Šios diskusijos pristatyme matėsi „šviesa tunelio gale“ dėl mūsų jau kelinti metai diskutuojamo klausimo, sprendžiant mūsų verslui reikalingų specialistų rengimo programas.

Prasidėjęs susitikimas, su aukštais minėtų ministerijų ir darbdavių organizacijų atstovais, greitai pasirodė nelabai tinkamai parengtas. Daugiausia diskusijos laiko užėmė tarpžinybinės diskusijos ir verslo atstovams skirta laiko buvo ribotai.

Pati pameistrystė, kaip darbo rinkos santykis yra pageidaujamas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, o mūsų atveju itin aktuali. Europos senbuviai turi įvairių šios veiklos patirčių, gerosios praktikos ir ne nenusisekusių iniciatyvų. Susirinkimui pasisukus konsultacinės diskusijos formato link, pasinaudojus proga, pateikėme mums svarbius pasiūlymus. Akivaizdu, kad darbas šioje darbo grupėje tik prasideda ir mums reikalingų specialistų rengimas, jų rengimo kaštų apmokėjimas mūsų įmonių kvalifikuotiems darbuotojams yra svarbūs ir reikalingi.

Tikimės, kad užsibrėžtame - siekyje kelti mūsų įmonių darbuotojų kvalifikaciją bus skirtas reikiamas dėmesys iš valdžios institucijų, neliks abejingi ir mūsų verslo atstovai. Lauksime Jūsų pasiūlymų, pageidaujant papildomos informacijos prašome kreiptis į mūsų administraciją.

Partneriai