NAUJI VĖJAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOJE

NAUJI VĖJAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOJE

Liepos mėnesį pradeda veikti nauja VĮ „Regitra“ paslauga transporto priemonių valdytojams – elektroninės transporto priemonių registravimo paslaugos. Daugiau kaip tris metus ruoštas projektas  birželio mėnesio  26 – 27  dienomis buvo pristatytas suinteresuotai visuomenei. Projektas įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“. Projektas priartino VĮ  „Regitra“ teikiamas paslaugas naudotojams ir į nebūtį nugramzdino praeityje buvusias eiles ir laiko gaišatį registruojant/išregistruojant transporto priemones. Minėtas projektas leis ne tik registruoti/išregistruoti transporto priemones, bet ir pasitikrinti informaciją apie transporto priemonę, pasitikrinti asmeninius duomenis, užregistruoti sandorius perkant/parduodant transporto priemones ir daugybę kitų paslaugų.

Įgyvendinant šį projektą buvo skirta dėmesio ir mūsų verslui, gal ne tiek kiek tikėjomės, bet pamiršti nebuvome. Kaip pabrėžė šio projekto rengėjai – pagrindinis projekto tikslas eksploatuojamų transporto priemonių registras ir jo aptarnavimas, tad mes liekame šalia pagrindinių šio projekto tikslų. Viena aktualiausių paslaugų ENTP tvarkytojams, galimybė visuose VĮ „Regitra“ padaliniuose teikti duomenis transporto priemonės išregistravimui, yra numatyta ir tikėtina artimiausiu metu bus parengtos sutartys pagal kurias legalūs ENTP tvarkytojai galės teikti duomenis apie priimtas demontavimui ir išregistruojamas ENTP. Projekto rengėjai paminėjo, kad šią operaciją bus galima atlikti elektroninėje erdvėje. eKETRIS numato tokias, mus dominančias, paslaugas kaip informacijos apie transporto priemonę paskelbimas, transportavimo (prekybinių) numerių užsakymas, transportavimo pažymėjimų išdavimas (buvo paminėta, kad ši paslauga nemokama). Kaip jau minėjome šio projekto tikslai ir uždaviniai – eksploatuojamų transporto priemonių registro aptarnavimas ir paslaugos transporto priemonių valdytojams. Pristatymo metu pastebėjome ir projekto rengėjai su tuo sutiko, kad kiekviena transporto priemonė  tampa ENTP ir apibrėžiant transporto priemonių valdytojų teises ir ypač pareigas tai būtina įvertinti. Atkreipėme projekto rengėjų dėmesį į tai, kad apibūdinant transporto priemonės vartotojo teises ir pareigas, negalima pamiršti prievolės tinkamai pasirūpinti eksploatacijai netinkama transporto priemone.

Pristatymo metu, su projekto rengėjais ir VĮ „Regitra“ atstovais diskutavome apie eKETRIS galimybių panaudojimą transporto priemonių importuotojų registravimui, ENTP tvarkymo elektroninei apskaitai ir duomenų teikimui LR AM įgaliotai institucijai. Diskusijos metu palietėme ir stringantį „įmonių turinčių teisę išrašyti ENTP sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“ klausimą, kitus su ENTP tvarkymo apskaita susijusius bei tobulintinus klausimus. Projekto rengėjai UAB „NRD“ atstovai pažymėjo, kad šių problemų sprendimams yra visos sąlygos ir galimybės tik reikia atitinkamos valios. Diskutuojant šiais klausimais buvo pastebėtas didelis skirtumas tarp VĮ „Regitra“ ir LR AM bei jai pavaldžių įmonių duomenų valdymui naudojamų technologijų. Kaip buvo pastebėta – „ AAA pateikiami duomenys excel formatu sunkiai pritaikomi IT technologijose.  

Norisi tikėti, kad ir LR Aplinkos ministerijos paslaugos gamintojams importuotojams, atliekų tvarkytojams sparčiai bus modernizuojamos ir šusnįs popierinių ataskaitų liks užmarštyje kaip ir ilgos eilės prie VĮ „Regitra“.

Reikia pripažinti, kad valstybiniame transporto priemonių sektoriuje VĮ „Regitra“ įgyvendintas projektas vienas pirmųjų ir šią sritį gerokai pastūmėjo link pažangių paslaugų teikimo – „vieno langelio“ principo. Ši paslauga integruojasi į Lietuvos Respublikos vyriausybės įgyvendinamą „Elektroninės valdžios paslaugų“ programą.

Daugiai apie eKETRIS http://www.regitra.lt/lt/veikla/vykdomi_projektai

 

Partneriai