NAUJOS GALIMYBĖS

NAUJOS GALIMYBĖS

Jeigu Jūs: 

  • ieškote naujų galimybių, kaip padidinti savo produkcijos pardavimą užsienio rinkose,
  • norėtumėte eksportuoti į naujas rinkas ir reikia lėšų reklamai bei rinkodarai,

Esate:

  • privatus juridinis asmuo, veikiantis daugiau negu 2 metus
  • ir priskirtinas prie mažų, vidutinių arba didelių įmonių kategorijos,

Galite pasinaudoti galimybe gauti paramą iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų pagal ES struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės“ (projekto paramos dydis nuo 25.000 iki 200.000 Lt).

Priemonės lėšomis bus finansuojamos šios veiklos:

  • įmonės produkcijos eksporto plėtros strategijos parengimas;
  • įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimai ir informacijos apie jų dalyvius įsigijimas;
  • rinkodaros medžiagos, galinčios įmonę padaryti žinomesne užsienio rinkose, parengimas;
  • įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose parodose, prekybos mugėse ir pan.;
  • eksporto rinkodaros specialisto įdarbinimas įmonėje.

Daugiau informacijos galite rasti:
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/gaires/priemones/priemone?priem_id=000bdd538000151a

Partneriai