PA tvarkančių įmonių darbuotojams mokymo kursai vyks 2014 m vasario 12 – 14 d Vilniuje.

baneris4.jpg

  PA tvarkančių įmonių darbuotojams mokymo kursai Vilniuje

 

Informuojame:  PA tvarkančių įmonių darbuotojams mokymo kursai vyks 2014 m vasario 12 – 14 d Vilniuje.

Vieta (adresas): Vilnius, A.Vienuolio g.  8, IV aukštas (Lietuvos Pramoninkų konfederacijos patalpos). Pirmą dieną (12 d.) -  pradžia 10 h. Registracija: 9.30-9.55 h. Kitas dienas kursai vyks nuo 9 h iki 17 h.

Visi darbuotojai, mokymo kursuose įgiję profesinių žinių (pagal LR aplinkos ministro 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-387 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus) ir išlaikę egzaminus, gaus KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMUS. Šiuos pažymėjimus privaloma pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti.

Mokymo kursų kaina:

1) Vadovui (VAD)            350 Lt, 1 asmeniui

2) Specialistui (SPEC)      350 Lt, 1 asmeniui

3) VAD+ SPEC                525Lt, 1 asmeniui

 

 

Partneriai