PLASTIKAS IR KOKIOS JO PERDIRBIMO PERSPEKTYVOS

PLASTIKAS IR KOKIOS JO PERDIRBIMO PERSPEKTYVOS

Kaip buvo pranešta 2013 09 18 vyko Lietuvos Pakuotojų Asociacijos ir Europos Plastikų Asociacijos organizuotas susitikimas - konferencija, kurioje buvo aptarti svarbūs Lietuvos pramonei klausimai. Šio renginio metu kėlėme klausimą dėl ENTP perdirbimo metu susidarančių plastikų panaudojimo galimybių.

Dauguma mūsų verslo įmonių pakankamai aštriai ir ypač paskutiniu metu, sugriežtinus reikalavimus į sąvartynus vežamoms atliekoms, susiduria su problema – kur dėti ENTP demontavimo metu susidarančius plastikus. Paskutiniu metu vis dažniau pasirodo įvairių iniciatyvų, plastikus bando rinkti tai vieni, tai kiti atliekų tvarkytojai, tačiau kompleksinės paslaugos, galinčios iš esmės išspręsti šią problemą - nėra.

Pasinaudojome galimybe, Lietuvoje organizuojamu tarptautiniu plastiko gamintojų ir importuotojų renginiu, pristatėme mums visiems aktualų klausimą. Suprasdami, kad žiūrint globaliai su plastikų siejamų problemų yra ir svarbesnių nei iš ENTP susidarantis plastikas, mums svarbų klausimą iškėlėme antroje konferencijos dalyje. Po pranešimo kuriame buvo pateikta informacija apie plastiko gamintojų pagamintų gaminių kiekius automobilių pramonei uždavėme mums rūpimus klausimus.

ES plastiko gamintojų gaminami kiekiai automobilių pramonei išties yra įspūdingi – 5 000 000 tūkst., tonų per metus. Toks įspūdingas kiekis plastikinių gaminių kiekvienais metais patenka transporto priemonių gamintojams ir pateikiamas vartotojams. Kaip tuo pat metu pripažįstama, kad šio plastiko surinkimo pajėgumų nėra. Plastiko gamintojų asociacijos atstovas ponas Padraig Nolan viena iš pagrindinių priežasčių kodėl šis plastikas negrįžta pas perdirbėjus nurodė tai, kad šis plastikas yra užteršiamas dažais, kitomis cheminėmis medžiagomis. Paklausus kokią išeitį galėtų pasiūlyti gamintojai, didelei susirinkusiųjų nuostabai (tarp kurių buvo ir Aplinkos ministerijos atstovai), ponas P. Nolan pasiūlė - šiuos plastikus vežti į Afriką ... . Šis pasiūlymas nustebino ir sunkiai derinasi su konferencijoje keltu klausimu, kad būtų ribojamas plastiko atliekų eksportas į trečiąsias šalis.

Išklausius šios konferencijos dalyvių pranešimus, žinant padėtį mūsų ir kaimyninėse šalyse, kyla pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti ES numatytas užduotis transporto priemonių gamintojams, panaudoti ir perdirbti – 95% ENTP masės. Šią užduotį dar labiau apsunkina tai, kad akivaizdžia matomos tendencijos ir tą pripažįsta transporto priemonių gamintojai – plastiko naudojimas transporto priemonių gamyboje sparčiai auga ir išstumia metalą, kurio perdirbimas nesudaro problemų.

Su konferencijos organizatoriais ir svečiais, tarptautinės plastikų perdirbėjų asociacijos vadovais, sutarėme plėtoti bendradarbiavimą ieškant sprendimo būdų siekiant kuo efektyviau panaudoti plastikus gaunamus demontuojant ENTP.

Ateičiai liko atviras klausimas dėl 2015 metams nustatytų užduočių ?

Partneriai