Pranešimas apie DA pasitarimą

DA pasitarimas

V A K A R,   Š I A N D I E N    I R   . . .

Įdomiausia prasideda tada, kai būni išėjęs ...

 

 Šių metų balandžio 27 dieną “Via Baltica” konferencijų salėje vyko Demontuotojų asociacijos (DA) narių pasitarimas. Pasitarime dalyvavo aktyviausi DA nariai, atstovaujantys 16 asociacijos įmonių iš visos šalies bei svečiai. Taip pat į renginį buvo pakviesti ir jame dalyvavo ekspertai iš įvairių Lietuvos įmonių bei universitetų: prof.habil.dr. Žaneta Simanavičienė, Birutė Velykienė, Rasa Vogelius, Juozas Vekrikas.

Renginio pradžioje DA direktorius V. Pocius apžvelgė Demontuotojų asociacijos veiklą, drauge su R. Plančiūnu (UAB „Jumita") bei R. Kidiku (UAB „Rajesas") pasidalino projektinių veiklų ir dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje įspūdžiais.

 Vėliau prasidėjo DA narių pateiktų klausimų pristatymas bei aptarimas. Įnirtingų diskusijų sulaukė klausimas apie specialistų atsakingų už oro kondicionavimo įrangos išmontavimą ruošimą. Pagrindinė problema šiuo klausimu yra ta, jog šiam darbui reikia specialiai apmokyti darbuotojus, įsigyti specialius, brangiai kainuojančius įrengimus. Susitikime dalyvavęs SEDA atstovas, kavos pertraukėlės metu, susirinkusiems pristatė šios, pasaulyje pirmaujančios Austrų įmonės, įrengimus skirtus kondicionavimo įrangos nukenksminimui. Pasitarimo dalyviams buvo įteikti SEDA suvenyrai bei informacinė medžiaga apie SEDA gaminamą ENTP nukenksminimo įrangą demontavimo įmonėms.

Taip pat diskusijos užvirė kalbant apie gamintojų importuotojų atsakomybę ENTP tvarkymo sistemos sukūrimą, plastikų ir kitų antriniam panaudojimui tinkančių atliekų surinkimą bei supirkimą. Šiuo klausimu buvo plačiai išnagrinėta ENTP demontavimo eigoje susidarančių plastikų, stiklų bei padangų problematika. Visi susitikimo dalyviai aktyviai įsijungė į pokalbį, o po jos ekspertai išsakė ir savo nuomonę.

 Kalbant apie projektinę veiklą bei ekonominę naudą, ekspertė Rasa Vogelius papasakojo apie galimybes dalyvauti projektinėje veikloje kiekvienai įmonei atskirai bei asociacijai, trumpai pristatė klasterių ir kooperacijų ypatumus ir privalumus. Prof.habil.dr. Žaneta Simanavičienė pažymėjo, jog DA turėtų plačiau bendradarbiauti su Lietuvos universitetais bei kolegijomis ir tokiu būdu padėti įgyti patirties jauniesiems specialistams bei gauti iš jų teisinės ir profesinės patirties.

 Kavos pertraukėlės metu, kurią paruošė pasitarimo partneriai UAB „Alvinta“ užsiimanti aplinkosauginių auditų paslaugos teikimu, pasitarimo dalyviai, svečiai bei ekspertai, apžiūrėjo pasitarimo partnerių ekspoziciją, bendravo su šių įmonių atstovais. Didelio susidomėjimo sulaukė UAB „Ekoverslas“ parengta SEDA įrangos prezentacija, po kurios dauguma dalyvių užsisakė SEDA naujienas.

 Antroje renginio dalyje buvo vertinama DA veikla, aptariamos asociacijos veiklos perspektyvos, pateikiami pasiūlymai demontuotojų asociacijai. Visi renginio dalyviai vienareikšmiškai pasisakė už tolesnį asociacijos gyvavimą, taip pat drąsiai išsakė savo pastabas bei lūkesčius. Pasitarimo dalyviai nori ir tikisi, jog asociacija bus vienijanti, stipri teisiškai, teikianti paslaugas savo nariams, aktyvi ir įtakinga organizacija bei naudinga kiekvienai demontavimo įmonei. Prof. Habil..dr. Žanetos Simanavičienės nuomone, asociacija turi puikias galimybes gyvuoti, tačiau pažymėjo, jog tam reikės stipraus visų narių susivienijimo ir darbo. Ekspertė Rasa Vogelius paminėjo, jog, jos nuomone, DA yra stipri jėga, kuri gali išjudinti „neįveikiamus“ biurokratinius mechanizmus ir tokiu būdu būti labai naudinga visoms demontavimu užsiimančioms įmonėms.

 Pasitarimo dalyvių nuomonės sutapo, kad būtina stiprinti DA administravimą, institucinius gebėjimus, formuoti regioninę valdymo struktūrą, pritraukti naujus narius į asociaciją. Pasitarimo dalyviai bei ekspertai vieningai sutarė, kad DA Lietuvoje yra vienintelė organizuota ENTP tinklą administruojanti organizacija, vienijanti ENTP surenkančias ir perdirbančias įmones, turinčias visus reikiamus leidimus šiai veiklai vykdyti.

 Renginiui artėjant į pabaigą DA direktorius V. Pocius pristatė asociacijos valdymo struktūros projektą, finansavimo galimybes bei artimiausius planus.  Pasitarimo dalyviai, vieningai nusprendė tęsti ir plėtoti DA veiklą ir šių metų rugsėjį organizuoti asociacijos narių suvažiavimą, aptarti nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus bei ateities planus.

 Pabaigus pasitarimą ir priėmus reikšmingus sprendimus, pasitarimo dalyviai, kartu su ekspertais bei svečiais, maloniai diskutavo prie vyno taurės, dalijosi prisiminimais, įspūdžiais, aptarinėjo ENTP tvarkytojams aktualius klausimus, apžiūrinėjo rėmėjų ekspozicijas bei stendus.

 Demontuotojų asociacija dar kartą nuoširdžiai dėkoja pasitarimo dalyviams, ekspertams, svečiams ir rėmėjams: Austrų įmonei „SEDA“, UAB „Alvinta“, taip pat už ekspozicijas dėkojame įmonei „Auto įranga“, „Ekoverslas“ bei „Stelažai LT“.

  

 

Partneriai