PRIMINIMAS ENTP TVARKYTOJAMS DĖL SUNAIKINIMO PAŽYMĖJIMŲ

PRIMINIMAS ENTP TVARKYTOJAMS DĖL SUNAIKINIMO PAŽYMĖJIMŲ

 

ENTP tvarkytojai priėmę ENTP tvarkymui, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrina, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, jos savininkui išduoda - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Pildomi trys ENTP sunaikinimo pažymėjimo egzemplioriai, iš kurių vienas atiduodamas savininkui, kurį gavęs ENTP savininkas pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, antrasis laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikiamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal reikalavimus išdavusiam Regiono aplinkos apsaugos departamentui.

Primename, kad paskutinė šio ketvirčio (2013 metų trečiojo ketvirčio) diena  Spalio 10d.

 

Partneriai