SAKOMA, KAD PAVASARĮ „IR AKMUO KRUTA“

SAKOMA, KAD PAVASARĮ „IR AKMUO KRUTA“

                     

Pavasaris, nors ir vėluodamas, jau beldžiasi, tačiau LR AM ministro įsakymas Nr. D1-64 „Dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dar „įšalęs“ Aplinkos apsaugos agentūroje. Keistai atrodo ir kelia sumaištį atliekų susidarymo ir tvarkymo metinių ataskaitų teikimo situacija, kuri neįgauna konkretumo.

Keistų sutapimų kupiną pavasarį, „pagyvina“ informacija žiniasklaidoje apie transporto priemonių gamintojus/importuotojus „atstovaujančių“ organizacijų veiklą ir jos ypatybes. Belieka pasidomėti kaip šių organizacijų surinktos lėšos prisidėjo prie ENTP tvarkymo kaštų kompensavimo, kaip įtakojo ES nustatytų užduočių įgyvendinimą. Įdomu, kas galėtų atsakyti į šį klausimą ar „licencijuotos organizacijos“ ar šias licenzijas išdavusios institucijos? Artimiausiu metu pabandysime rasti atsakymus, į šiuos ir kitus ENTP demontuotojams rūpimus klausimus, pasidomėsime kur ir kaip buvo panaudoti ENTP tvarkymui skirti pinigai.

Malonu pastebėti, kad mūsų asociacijos nariai pavasariškai nusiteikę ir siekia užsibrėžtų tikslų. Asociacijos gretas papildo nauji nariai, ENTP veiklą legalizuojančios įmonės. Šiomis dienomis vyksta susitikimai su transporto priemonių importuotojais, derinamos abipusiai naudingo bendradarbiavimo sąlygos tarp transporto priemonių importuotojų ir ENTP demontuotojų. Pastoviai didėjantis transporto priemonių susidomėjimas galimybe tiesiogiai bendradarbiauti su ENTP demontuotojais, teikia vilčių, kad pavyks „atitirpdyti“ įšalusį „sąrašą“. Tikimės, kad bendromis jėgomis rasime ne tik abipusiai ekonomiškai naudingus, bet ir verslo priežiūros institucijų reikalavimus tenkinančius sprendimus. Nuo šių sprendimų priklausys ir mūsų valstybei skirtų užduočių sėkmingas įgyvendinimas.

Artimiausiu metu pranešime apie pagrindines naujienas iš susitikimų su transporto priemonių importuotojais. Demontuotojai pageidaujantys dalyvauti šiuose susitikimuose, prašome susisiekti su administracija.

 

Partneriai