SĄRAŠAS ir su juo susijusios naujienos

SĄRAŠAS ir su juo susijusios naujienos

Pagaliau gavome atsakymus ir pastabas, į mūsų pateiktus prašymus įrašyti įmones į „Sąrašą turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančius dokumentus“ (Sąrašą). Nors ši informacija labiau aktuali įmonėms kurios pateikė tuos prašymus, manome, kad ir kiti mūsų Kolegos įdėmiai seka įvykius susijusius su minėtu Sąrašu.

Kaip pamenate, ši prievolė atsirado labai staiga ir labai skubiai. Nuo paskelbto LR AM įsakymo iki jame nurodytų prievolių įgyvendinimo buvo likę 14 dienų ..., ir mes tai sugebėjome! Dauguma mūsų įsigijo svėrimo įrenginius, pateikė dokumentus įrodančius, kad pagal tarptautinių ir (ar) nacionalinių standartų reikalavimus technologinio proceso metu iš gaminių ar pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams ir žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010 iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros, bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1). Tinkamai pateikėme visus reikalaujamus dokumentus, atitinkančius Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus. Dauguma prisimenate, kiek kartų kreipėmės į Aplinkos apsaugos agentūrą, kiek diskutavome su LR AM specialistais, dažnai į užduodamus klausimus negaudami atsakymų. Tikėjome, kad patvirtinus Sąrašą, pagaliau baigsis betvarkė su transporto priemonių importuotojų skiriamomis lėšomis ir mes – ENTP tvarkytojai, pagaliau gausime pajamas už ENTP tvarkymą.

Nustatytu laiku pateikus prašymus dėl įrašymo į minėtą Sąrašą, stojo slogi tyla, vėliau vyko keletas susitikimų su AAA specialistais, apsikeitėme pažadais ir vėl slogi tyla. Pasijautėme, kad tame Sąraše – nepageidaujami ...

Nesunku nuspėti, kam ši situacija naudinga. Kanceliarinai tarpininkai trina rankomis, ši situacija naudinga „organizacijoms“ ir kitiems veikėjams besigviešiantiems transporto priemonių importuotojų skiriamų lėšų ENTP tvarkymui. Artimiausias bendravimas su AAA ir LR AM specialistais parodys, ar tai tik nedidelis nesusikalbėjimas, ar giliai įsišaknijusios problemos. Tiek vienu, tiek kitu atveju sieksime užsibrėžtų: ENTP tvarkymui skirtos lėšos - ENTP tvarkytojams!

Partneriai