„SĄRAŠAS“ – NAUJI „VĖJAI“ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME

„SĄRAŠAS“ – NAUJI „VĖJAI“ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME

Daug aistrų kėlęs, ilgai užtrukęs ir griežtos mūsų reakcijos sulaukęs įrašymas į „Sąrašą atliekas tvarkančių įmonių, turinčių teisę išrašyt atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“, sulaukė patikslinimų. Diskusijos su LR AM ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistais, nenuėjo veltui, 2013 m. gegužės 9d (Nr. XII-289) paskelbtas „Atliekų tvarkymo įstatymo“ pakeitimas, kuriame „atsiranda“ vietos ir mums. Minėtas „Atliekų tvarkymo įstatymo“ pakeitimas konkrečiau apibrėžia ir mūsų vykdomą veiklą. Ilgokai užtrukusio bendravimo pasekoje, pavyko pasiekti mums svarbių rezultatų.

Savaime suprantama ir kaip jau esame ne kartą minėję, ši prievolė „Įsirašyti į sąrašą įmonių turinčių teisę išrašyti atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“, daugumos nuomone yra perteklinė mums, ENTP tvarkytojams. Visi žinome, kad ENTP sutvarkymas mūsų įmonėse yra fiksuojamas išrašius ENTP sunaikinimo pažymėjimą ir tai yra nurodyta 2000/53/EB direktyvoje, reglamentuojančioje ENTP tvarkymą. Deja, bet turime dar papildomai įrodinėti tai, kas vieną kartą jau įrodyta ir visa tai - „biurokratinės naštos mažinimas verslui“...

Įmonėms, kurios teikė prašymus dėl įrašymo į „Sąrašą“, persiųsime nurodytais el., paštais. Kilus klausimams prašome kreiptis į mus.

Atkreipiame dėmesį įmonių, kurios dar nepadavė prašymų dėl įrašymo į „Sąrašą“. Pagal formuojamas teisines nuostatas, akivaizdu, kad pajamas už ENTP tvarkymą galės gauti tik įmonės įrašytos į minėtą „Sąrašą“. Raginame „nesibaidyti“ biurokratinių kliūčių ir pateikti, nustatyta tvarka prašymus, dėl įrašymo į „Sąrašą atliekas tvarkančių įmonių, turinčių teisę išrašyt atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus“. Turint klausimų, visuomet galite kreiptis tinklapyje nurodytais kontaktais.

Minėtą pakeitimą galite rasti pagal nuorodą:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448835&p_query=&p_tr2=2

Partneriai