TĘSINYS – ”ŠVIESA TUNELIO GALE”

TĘSINYS – ”ŠVIESA TUNELIO GALE”

Praėjusį penktadienį, kaip ir buvo pranešta, LR aplinkos ministerijoje vyko diskusija dėl dokumentų, įrodančių apmokestinamųjų gaminių atliekų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir alyvos atliekų sutvarkymą, išdavimo.

Diskusija sulaukė didelio dėmesio iš verslo bendruomenės, dalyvavo LR aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, didžiųjų atliekų tvarkytojų, asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Mums labiausiai įdomi šios diskusijos dalis – ENTP tvarkymą įrodantys dokumentai. Nors šis klausimas turėtų būti transporto priemonių importuotojų „galvos skausmas“, tačiau jų atstovai šiame pasitarime nedalyvavo. Mums rūpimu klausimu pasisakė „Kuusakoski“, „ENTP tvarkytojų asociacija“ ir Demontuotojų asociacija.

„Kuusakoski“, kaip savo laiku monopolio siekęs gigantas, ir toliau lieka individualios atsakomybės šalininkais ir tuo pačiu pritaria mūsų siekiams – palaiko individualią, transporto priemonių importuotojų atsakomybę. Naujai įsikūrusi "ENTP tvarkytojų asociacija" tęsia GIA pradėtas veiklas ir propaguoja atsakomybę per „Organizaciją“ - dar vienas kanceliarinių tarpininkų manevras. Pagrindinis, diskusijos dalyvių keliamas klausimas, kada ir kurios įmonės bus įrašytos į „sąrašą“ liko neatsakytas, o atsakingos institucijos atstovai išskubėjo iš pasitarimo nepatikslinę atsakymo į šį klausimą.

Panašu, kad ir verslo priežiūros institucijų atstovų nuomonės pasiskirstę įvairiai ir laukiant jų sprendimų teks akylai stebėti minėtų dokumentų rengimo eigą ir dalyvauti svarstymuose. Sieksime į šią diskusiją pritraukti ir transporto priemonių gamintojų/importuotojų atstovus, kad būtų lengviau rasti abiems šalims prieinamus sprendimus.

Vienas iš sprendimų, priimtų pasitarimo metu tai, kad iki ketvirtadienio sutarta pateikti siūlymus dėl dokumentų patvirtinančių ENTP (ir kitų atliekų) sutvarkymą. Teks tęsti pradėtą darbą ir tikimės visų ENTP demontavimo įmonių aktyvaus dalyvavimo teikiant pasiūlymus. Iš anksto dėkojame Jums už pagalbą, skirtą laiką. Tik bendromis pastangomis galime pasiekti ir įrodyti, kad esame darni komanda galinti atsakingai vykdyti ne tik mums nustatytas prievoles, bet ir valstybei ES numatytas užduotis, gaunant ir racionaliai bei skaidriai panaudojant šiems tikslams skirtas lėšas.

Akivaizdu, kad ši tema dar turės tęstinumą ...

 

Partneriai