“UŽŠALĘS“ – SĄRAŠAS IR KITOS NAUJIENOS

“UŽŠALĘS“ – SĄRAŠAS  IR KITOS NAUJIENOS

 

Panašu, kad sąrašas įmonių turinčių teisę išrašyti, atliekų sutvarkymą patvirtinančius, dokumentus – užšalo, nesitraukianti žiema paveikė ir institucijų darbą. Norisi tikėti, kad taip ilgai vertinami, mūsų įmonių priduoti dokumentai įtraukti į minėtą sąrašą, nepasimes ir tirpstant sniegui sulauksime džiugių naujienų. Kaip teisingai pastebėta viename iš komentarų: „LR AM 2013 01 29 įsakymo D1-64 punktas3 skelbia, kad gavus 2,1 ir 2,2 punktuose nurodytus dokumentus, per 7 darbo dienas... “. Nesunku pastebėti, kad minėtas LR AM ministro įsakymas yra nevykdomas ...

Įdomu ir tai, kad 2013 03 15 LR AM vyko pasitarimas dėl „Sąraše“ esančių įmonių išrašomų dokumentų. Nors dar nėra aišku, kas bus, o kas nebus ir dėl kokių priežasčių bus ar ne - jau svarstome kokius dokumentus reikės pateikti, kad patvirtinti ENTP sutvarkymą. Šioje vietoje norisi priminti, kad dar neveikiant e-ASTA programai, pagal kurią turi būti teikiamos metinės ataskaitos, jau bandoma kurti dar vieną „dokumentų“ paketą. Neveikiant e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistemai įmonėms bus sudėtinga parengti ataskaitas, reikia nepamiršti, kad tai naujos formos dokumentai ir natūraliai gali pasitaikyti klaidų ypač skubant.  Visa ši situacija verčia prisiminti „Verslo priežiūros institucijų pertvarkos“ tikslus ir uždavinius, kur kalbama apie biurokratinės naštos mažinimą. Dėl pavėlinto ataskaitų teikimo termino pratęsimo jau kreipėmės į LR AM su prašymu pratęsti terminą, tiek kiek vėluos minėtos sistemos pateikimas vartojimui. Keistokai atrodo tokių IT diegimo trukdžiai XXI – ame amžiuje ...

Svarbu pastebėti, kad kitos žinybos, nežiūrint užsistovėjusio šaltuko, nedelsia bei dirba savo darbą ir kaip kam turėtų būti visai karšta, daugiau apie tai: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/kriminaline-policija-itaria-kad-atlieku-tvarkytojai-lobsta-prekiaudami-suklastotomis-pazymomis.d?id=61024835. Mūsų iškeltas klausimas dėl GIA veiklos, nebuvo atsitiktinis, matomai ši veikla kėlė nepasitenkinimą ir kitiems atliekų tvarkytojams. Nesinori tai sieti su labai skubotais LR AM įsakymais, su „užšalusiu“ Sąrašu, kiek keistokais reikalavimais ir dideliu aiškumo trūkumu, tikriausiai tai sutapimai...

Šį ketvirtadienį (balandžio 5 d. 1600val.) planuojama eilinė DA narių SKYPE konferencija, kurios metu bus apsvarstyta esama situacija ir priimti sprendimai dėl tolimesnių veiksmų mums svarbiais klausimais.

Partneriai