YPATINGA PAVASARIO PRADŽIA

YPATINGA PAVASARIO PRADŽIA

      

Šiais metais kovo 1-oji, kupina dinamiškų įvykių susijusių su mūsų verslu. Šią dieną baigėsi terminas paduoti prašymus Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įtraukimo į „Sąrašą įmonių turinčių teisę išrašyti dokumentus patvirtinančius atliekų sutvarkymą“. Papildant buvo nurodyta, kad iki šios datos pateikę prašymus turės teisę išrašyti „atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus nuo 2013 01 01“. Tai reiškia, kad transporto priemonių importuotojams apsimokės tartis, dėl jiems numatytų prievolių vykdymo, su tais kas turi teisę išrašyti „atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus nuo 2013 01 01“. Džiugu pranešti, kad nors ir laikas pateikti prašymus buvo nesuprantamai trumpas, reikalavimai neaiškūs ir abejotinas jų pagrįstumas, beveik pusė asociacijos narių pateikė prašymus Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įtraukimo į „Sąrašą įmonių turinčių teisę išrašyti dokumentus patvirtinančius atliekų sutvarkymą“.

Trumpai tariant - visų mūsų bendromis pastangomis, užvertėme gėdingą „licencijuotų organizacijų“ klestėjimo ir nesąžiningo pinigų pasisavinimo puslapį ir bandome grįžti į startines pozicijas. Savaime suprantama, kad lengva nebus, kad laukia iššūkiai, tikėtinos kliūtys. Suprantama, kad prie lengvų pinigų pratę veikėjai ir matomai nesitikėję tokio mūsų mobilumo ir operatyvumo, ieškos būdų kaip susigrąžinti lengvus pinigus. Belieka akylai stebėti situaciją ir kaip paskutiniu metu įrodėme, kad sugebame - veikti kartu, greitai, kompetentingai ir ryžtingai. Nemažiau svarbu ir gauti atsakymus į mūsų iškeltus klausimus, kaip buvo panaudoti transporto importuotojų, ENTP tvarkymui skirti pinigai, kodėl jie nepasiekė ENTP demontavimo įmonių

Nuo kovo – 1osios įsigalioja nauji „Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai“, koreguojantys ir privalomosios automobilių techninės apžiūros tvarką. Kaip teigia patys TA centrų vadovai sunku prognozuoti, kiek automobilių nuo kovo sugriežtėjusius apžiūros reikalavimams bus pripažinti netinkamais naudoti, tačiau aišku, juos teks skaičiuoti ne vienetais.

Tai dar vienas šių metų kovo 1-osis įvykis, kuris įpareigoja ir mus atsakingai žiūrėti į mums patikėtą vaidmenį atliekų tvarkymo grandinėje. Šiuo klausimu jau pradėtas bendradarbiavimas su Techninių apžiūrų centrais ir jų asociacija, sekančią savaitę numatyti pirmieji susitikimai, kaip spręsti galimai padidėjusio ENTP srauto tvarkymą, visuomenės informavimą apie ENTP keliamą pavojų aplinkai

Prasidėjęs pavasaris gausus iššūkių, nors sakoma, kad „viščiukus skaičiuoja rudenį“ mes jau džiaugiamės naujais asociacijos nariais, visų asociacijos narių aktyvumu, išaugusia kompetencija, organizuotumu.

                                           Su pavasariu ir sėkmės versle !

Partneriai