ŽVILGSNIS Į PRABĖGUSIUS METUS

ŽVILGSNIS Į PRABĖGUSIUS METUS

Laikas vietoje nestovi – sena gera tiesa. Jau metai nuo mūsų asociacijos suvažiavimo (2012 04 27), kuris įkvėpė mus, kitus suerzino ir malonu pastebėti, kad pažvelgus atgal yra kuo pasidžiaugti.

Didžiąja dalimi, už nuveiktus darbus, reikia padėkot visiems mūsų asociacijos nariams, o ypatingai iniciatyvinės grupės nariams, kurie negailėjo asmeninio laiko ir pastangų, aktyviai dalyvavo susitikimuose, nuotolinėse konferencijose, diskusijose su LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros specialistais. Malonu pastebėti, kad aktyvus asociacijos narių dalyvavimas verslo priežiūros institucijose, parodė išaugusią mūsų kompetenciją, padidino asociacijos įtaką verslo bendruomenėje. Daug malonių akimirkų užsifiksavo ir DA organizuotuose susitikimuose, regionuose  su ten veikiančiais ENTP demontuotojais.

Darbas su teisės aktų projektais, tame tarpe ir su garsiuoju „sąrašu“ parodė, kad esame mobilizuota komanda, galinti per itin trumpą laiką įgyvendinti tini didelių reikalavimų keliamus uždavinius. Šioje vietoje, nekaip atrodo Aplinkos apsaugos agentūra, kurios specialistai „pakibo“ vertindami mūsų atliktą darbą. Didžioji dalis darbo su teisės aktų projektais, ar su jau priimtais įstatymais, bei kitais teisės aktais, padarė teigiamą, o tiksliau neleido padaryti neigiamos įtakos mūsų verslui. Deja, šis darbas nėra toks pastebimas ir malonus, kaip susitikimai su kolegomis regionuose ar diskusijos su iniciatyvine grupe, kiti „gyvi“ reginiai. Tačiau, tai nemažiau būtina ir labai malonu, kad kuo toliau tuo daugiau mūsų Kolegų tai supranta ir prisideda savo dalyvavimu. Akivaizdu, kad ši veikla dar ilgą laiką išliks vienu iš prioritetų siekiant palankios ir sąžiningos aplinkos mūsų verslui ir jo perspektyvai. Nuo sugebėjimo kompetentingai atstovauti demontuotojų interesus, susitelkimo ir bendro komandinio darbo didele dalimi priklausys ir mūsų verslo ateitis.

Prie ateities perspektyvų, reikia paminėti ir aktyvų dalyvavimą projektinėse veiklose, tokiose kaip darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai, Šiaurės ministrų Tarybos remiamos veiklos ir galimybės kurti Klasterį.

Būtina paminėti, vieną pagrindinių uždavinių, kuris buvo įvardintas prieš metus – transporto priemonių importuotojų/gamintojų atsakomybė. Visi puikiai matėte, koks pasipriešinimas kilo, kada įvardijome tuos kas pasisavina mums skirtus pinigus. Be šmeižto mūsų adresu, pradėtos kurti „asociacijos“, inicijuoti teisės aktų pakeitimai, mestos didelės lėšos (vietoj to, kad būtų dengiami ENTP tvarkymo kaštai) propagandai, mėtant pėdsakus ir ruošiant dirvą naujoms aferoms. „Kanceliariniai ENTP tvarkytojai“, deda dideles pastangas siekiant ir toliau mulkinti ENTP tvarkytojus, pasisavinant mums skirtas lėšas. Kaip rezultatą galima įvardinti, kad šiuo metu su DA ENTP tvarkymo tinklu sutartis pasirašė jau daugiau kaip 30 įmonių, nežiūrint į tai, kad „kanceliarinai“ bando daryti didelį spaudimą atsakingoms institucijoms.

Prieš metus diskutuotas klausimas dėl DA veiklos finansavimo, liko aktualus ir šiandien, tikimės, kad kas nesumokėjote nario mokesčio, artimiausiu laiku tai padarysite. Neatsisakysime ir paramos :)

Apie planuotus ir nuveiktus darbus paruošta nedidelę ataskaitą, kurią galėsite pasižiūrėti Google+ užduočių juostoje.

              

Partneriai