UAB "AVGO Group"  SEMINARAS

KVIEČIAME Į UAB "AVGO Group"  ORGANIZUOJAMĄ SEMINARĄ

UAB “AVGO Group“ 2018 spalio mėn. 25d. 10 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje, Vytauto g. 84, (IV a., 411 aud.), Šiauliuose organizuoja seminarą “Atliekų tvarkymas. Konteinerių paskirtis, žymėjimas”.

 

Seminaro metu dalyviai susipažins su:

1. Atliekų vadyba, aplinkosauginis ir ekonominis atliekų tvarkymo veiksmingumas. Atliekų šalinimo logistika.

2. Europos Sąjungos atliekų sektoriaus teisinis reglamentavimas, LR teisės aktai reglamentuojantys atliekų surinkimą, rūšiavimą ir saugojimą.

3. Atliekų vengimas, rinkimas į konteinerius, rūšiavimo ypatumai esant konteinerinei atliekų surinkimo sistemai. Atliekų surinkimo metodai.

4. Bioskaidžių atliekų tvarkymas Lietuvoje, ES. Atliekų kompostavimas.

5. Sąvartynų projektavimas, įrengimas, rekultivacija.

6. Naudingų išteklių valdymas ir pažeistų žemių rekultivacija. Naudingų išteklių eksploatavimas, aplinkosauginės problemos.

7. Konsultacijos.

 

Seminaro lektorius: Aleksandro Stulginskio Universiteto, vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto, vandens išteklių inžinerijos instituto lektorė dr. Vilda Grybauskienė.

Lektorė nuo 2002 m. dėsto Aleksandro Stulginskio Universitete. Kaip kviestinė dėstytoja dirbo Kauno technologijos universitete, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Nuo 2008 m. skaito paskaitas Berlyno Humbuldto universitete (Vokietija), Vienos gamtos mokslų universitete (Austrija), Turku gamtos mokslų universitete (Suomija). Veda seminarus atliekų tvarkymo srityje klausytojams iš Lietuvos, Rusijos federacijos, Kazakstano.

Partneriai